Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Zbieranie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Koziegłowy, Dębogóra i Mielno
 2. Konsultacje społeczne projektu uchwały ws. zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadanie ograniczania niskiej emisji
 3. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Kicin - rejon ul. Swarzędzkiej i Fabrycznej'
 4. Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na 2021 r. na terenie Gminy Czerwonak
 5. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu usługi transportowej door-to-door
 6. Konsultacje społeczne dotyczące projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Miękowie i Kicinie
 7. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Kicin - rejon ul. Kościelnej i Swarzędzkiej
 8. Konsultacje społeczne projektu uchwały regulaminu usługi transportowej door-to-door dla mieszkańców Gminy Czerwonak
 9. Bolechówko ul. Platanowa – jaka przestrzeń dla mieszkańców? - raport z konsultacji społecznych w ramach projektu Przestrzeń dla partycypacji 2
 10. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerwonak - rejon ulicy Szkolnej"
 11. Konsulatcje społeczne w sprawie koncepcji przebudowy ulicy Kasztanowej w Dębogórze
 12. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2021 r.
 13. Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak na 2021 rok
 14. Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2021 rok
 15. Konsultacje społeczne dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Czerwonak – rejon ulicy Polnej”- część B
 16. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego – kompleksu wojskowego K-8637 Biedrusko w obrębie geodezyjnym Owińska