Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2022 roku
 2. Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 3. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kicin.
 4. Informacja o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Czerwonak – rejon ulicy Polnej - część B'
 5. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych, dotyczących Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021 - 2025
 6. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Mielno - część północna'
 7. Raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 8. Konsultacje społeczne, dotyczące projektu Strategii rozwoju gminy Czerwonak na lata 2021 - 2025
 9. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miękowo - część środkowa"
 10. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Czerwonak – rejon ulicy Polnej - część B'
 11. Konsultacje społeczne, dotyczące zagospodarowania terenu na części działek oznaczonych geodezyjnie numerem 110/13, 110/8 i 110/46 w Koziegłowach
 12. Konsultacje społeczne, dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dębogórze
 13. Zaprojektowanie i budowa przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z poradniami specjalistycznymi i gabinetami rehabilitacyjnymi w Czerwonaku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - MEMORANDUM INFORMACYJNE
 14. Konsultacje społeczne dotyczące projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Miękowo - część południowa'
 15. Konsultacje dotyczące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak
 16. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak