Zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Gminy Czerwonak Uchwały Nr 831/LXXV/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu KICIN.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach urzędowania oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2024 r. na urzędowym formularzu, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, który do pobrania jest tutaj: https://bip.czerwonak.pl/6847/dokument/32268

Dodatkowe informacje, a także dokumenty znajdują się https://bip.czerwonak.pl/7282/dokument/33677