Informujemy, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak zostały opublikowane protokoły z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego – kompleksu wojskowego K-8637 Biedrusko w obrębie geodezyjnym Owińska oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Czerwonak w Czerwonaku.

Protokoły dostępne są pod adresem: https://bip.czerwonak.pl/6475