Od 16 maja do 16 czerwca br. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne w formie badań ankietowych dotyczące formy, organizacji i tematyki zajęć Czerwonackiego Uniwersytetu III Wieku. Udział w konsultacjach polegał na wypełnieniu formularza ankietowego online lub w formie papierowej (44 osoby wypełniły ankietę papierową a 16 online).

W konsultacjach miały prawo brać udział osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji, które
w dniu ich rozpoczęcia miały ukończone 60 lat.

 

W badaniach wzięło udział 60 osób, z których 49 stanowiły seniorki a 11 seniorzy. Uczestnicy konsultacji to mieszkańcy Czerwonaka (10), Bolechowa (1), Bolechowa-Osiedle (10), Bolechówka (1), Promnic (7), Owińsk (8), Koziegłów (15), Dębogóry (1) i Kicina (7).

Prawie 58% ankietowanych brało udział we wcześniejszych edycjach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym najliczniej reprezentowaną grupą były osoby z zamieszkujące Koziegłowy.

Zdaniem 41 spośród 60 ankietowanych mieszana forma prowadzenia zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku jest najbardziej pożądana, czyli zarówno wykłady jaki i warsztaty. A 25% spośród nich chciałoby, by zajęcia odbywały się raz w miesiącu. Opinia dotycząca godzin przeprowadzenia wykładów i warsztatów jest podzielona, ponieważ prawie 50% seniorek i seniorów jest za tym, by zajęcia odbywały się po południu/przed południem.

Ankietowanym zadano pytanie w jakim miejscu powinny ich zdaniem odbywać się zajęcia w ramach Czerwonackiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mogli zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi. Jeden na sześciu ankietowanych zaznaczył klub "Jutrzenka" w Kicinie, co trzeci uważa, że w GOK Sokół
w Czerwonaku, niespełna 62% seniorek i seniorów chciałoby, by zajęcia odbywały się w CKiR
w Koziegłowach, zaledwie kilku spośród wszystkich ankietowanych zaznaczyło lub dopisało takie miejsca jak: klub "Kogucik" w Potaszach, klub "Iskra" w Promnicach czy klub seniora w Bolechowie.

Trochę ponad 50% respondentów byłoby skłonnych częściowo partycypować w kosztach organizowanych warsztatów. Maksymalna kwota jaką seniorki i seniorzy zdeklarowali się przeznaczyć, plasuje się w granicach od 5 do 100 złotych, przy czym najwięcej osób wskazało 20 zł.

 

Seniorki i seniorzy spośród 36 propozycji wykładów i warsztatów mieli wybrać 8, w których najchętniej wzięliby udział. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 45% ankietowanych wskazało na wykład z obszaru Podróże i ludzie kultury – Spotkania z ciekawymi osobami. 21 spośród wszystkich 60 respondentów chciałoby wykłady w ramach obszaru:

  • Prawo i bezpieczeństwo (Jak zadbać o swój majątek (kwestie notarialne, spadki, testamenty) / Zawieranie umów - na co zwrócić uwagę, świadome zakupy (Internet i stacjonarnie);
  • Zdrowie neurologiczne (Zaburzenia neuropsychologiczne w rodzinie (Alzheimer, Parkinson, demencja) / Udar mózgu - przeciwdziałanie, rozpoznanie, proces zdrowienia);
  • Dieta w wieku dojrzałym (Ziołolecznictwo - naturalne leczenie, wsparcie odporności i diety / Rośliny jadalne wokół nas - podstawowe informacje, jak rozpoznać, stosować na co dzień).

Natomiast 20 z 60 seniorek i seniorów zainteresowanych jest warsztatami (grupy 10-15 osobowe) z obszaru Zioła rośliny jadalne – warsztaty połączone ze spacerami po okolicy praktyczne wykorzystanie natury.

Trochę mniej, bo 19 osób chciałoby wziąć udział w wykładach z obszaru „Psychologia i emocje”
o tematyce Jak zadbać o dobre samopoczucie, pozytywne nastawienie czy Zdrowy sen - jak
o siebie zadbać naturalnie, gdzie szukać pomocy. Na siódmym miejscu spośród wszystkich proponowanych wykładów i warsztatów plasuje się wykład z obszaru Zdrowie fizyczne
o tematyce:. Podstawowa opieka w wieku dojrzałym - spotkanie z geriatrą/Badania - zapobieganie chorobom (jakie badania robić regularnie, jak czytać wyniki).

Na ostatnim - ósmym miejscu ex aequo (14 spośród 60 ankietowanych) wskazano wykłady
z obszaru:

  • Prawo i bezpieczeństwo (Bezpieczeństwo w sieci (budowanie świadomości, niebezpieczeństwa, udostępnianie prywatnych danych) / Niebezpieczne aplikacje (szpiegostwo, wyłudzanie danych osobowych) /Jakość dostępnej informacji w mediach (świadomy wybór informacji, fake newsy);
  • Prawo i bezpieczeństwo (Ulgi i dodatki dla seniorów oraz seniorów
    z niepełnosprawnościami / Prawa pacjenta - co warto wiedzieć, gdzie się zwracać o pomoc / Pełna oferta działań dla seniorów w tym z niepełnosprawnościami na terenie gminy Czerwonak.

 

Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się:

Wykłady z obszaru Mowa polska (Język polski –historia zmian, slangi młodzieżowe) i warsztaty
z obszaru Nauka pisania (Sztuka pisania listów, pamiętnika, wierszy / Kaligrafia), które otrzymały po jednym głosie. A także wykłady z obszaru Historia (Historia największych powstań w Polsce,  na świecie),  a także z tego samego obszaru tematy Harcerstwo i skauting - historia ruchu społecznego na przestrzeni lat, w połączeniu z omówieniem tradycji, strojów, sztandarów, które kolejno otrzymały dwa i trzy głosy.

Ponadto dwóch ankietowanych podało przykłady warsztatów, które mogłyby się odbyć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wycieczki piesze/autokarowe/rowerowe a także warsztaty, które dotyczyłby sztuki inwestowania, obligacji - def., rentowność. Nikt spośród ankietowanych nie podał swojej propozycji wykładów.