W związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemiologicznego i związanymi z nim ograniczeniami w przemieszczaniu się i gromadzeniu informujemy, że dyskusje publiczne przewidziane w ramach wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: „Owińska – rejon ulicy Poprzecznej i Kolejowej”, zaplanowana na 13 lipca 2020 na godzinę 12.00 oraz  „Czerwonak – rejon ulicy Szkolnej”, zaplanowana na 13 lipca 2020 na godzinę 13.00 odbędą się za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

 

Udział w dyskusji jest możliwy poprzez wejście na stronę: 
https://video.czerwonak.pl/UGCZuxRTByZMcAe3xofrsHFjnarKTX6TQwSuP

 

Ponadto ewentualne zapytania można również kierować na adres poczty elektronicznej katarzyna.milczarek@czerwonak.pl.