Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Zarządzenia Nr 97/2024 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak https://bip.czerwonak.pl/7272/dokument/33128.
 
Opinie, uwagi oraz propozycje   można składać do dnia 3 kwietnia 2024 r.,
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak,
- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl.