Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Zarządzenia Nr 112/2024 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak https://bip.czerwonak.pl/7272/dokument/33335  

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 05.04.2024 r. i trwają do 10.04.2024 r.
Konsultacje obejmują obszar całej gminy Czerwonak.
W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy Gminy Czerwonak, zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu rozpoczęcia mają ukończone 18 lat.
Opinie, uwagi i propozycje do konsultowanego projektu uchwały można składać na jeden z poniższych sposobów:
1) za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak (decyduje data wpływu do urzędu);
2) w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, w godzinach pracy urzędu, poniedziałek w godzinach 9:00-17:00, wtorek-piątek w godzinach 7:30-15:00;
3) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania i rozliczania przez Gminę Czerwonak dotacji celowych na zadanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Czerwonak