Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie jeziora w Trzaskowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 kwietnia 2024 r. do 20 maja 2024 r. Projekt planu udostępniony został na stronie internetowej: https://bip.czerwonak.pl/6392/dokument/33584

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13 maja 2024 r. o godzinie 16:00 w Urzędzie Gminy Czerwonak, przy ul. Źródlanej 39 w Czerwonaku w sali 01.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2024 r. na urzędowym formularzu, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, który do pobrania jest tutaj: https://bip.czerwonak.pl/6847/dokument/32276

Dodatkowe informacje, a także dokumenty znajdują się https://bip.czerwonak.pl/7282/dokument/33495