Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 31/6 i 31/2 w Klinach.
Projekt planu dostępny jest na stronie https://bip.czerwonak.pl/6392/dokument/33250.


Opinie, uwagi oraz propozycje do projektu planu można składać do dnia 5 kwietnia 2024 r., na formularzu udostępnionym tutaj na jeden z poniższych sposobów:

- za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak,
- w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak,
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl.