Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego – kompleksu wojskowego K-8637 Biedrusko w obrębie geodezyjnym Owińska oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Czerwonak w Czerwonaku. 

 

Projekty planów dostępne są pod adresem: https://bip.czerwonak.pl/6392

 

Opinie, uwagi oraz propozycje do projektów planów można składać do dnia 17 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@czerwonak.pl