Zapraszamy do wzięcia udziału w:

1) konsultacjach społecznych,

2) konsultacjach z organizacjami pozarządowymi

- projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak.

 

Opinie, uwagi oraz propozycje do treści ww. projektów uchwał można składać od 20 października do 9 listopada 2022 r.

 

Szczegóły zawarte są w zarządzeniu nr 322/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 6 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak.

Zarządzenie nr 322/2022 Wójta Gminy Czerwonak wraz z formularzem zgłoszenia propozycji do treści ww. projektów uchwał dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce Informacje/Konsultacje/Konsultacje z organizacjami/społeczne (https://bip.czerwonak.pl/6475/dokument/25767).

 

Szczegóły zawarte są w zarządzeniu nr 323/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 6 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak.

Zarządzenie nr 323/2022 Wójta Gminy Czerwonak wraz z formularzem zgłoszenia propozycji do treści ww. projektów uchwał dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce Informacje/Konsultacje/Konsultacje z organizacjami/społeczne (https://bip.czerwonak.pl/6475/dokument/25770).