Przedstawiamy koncepcję zagospodarowania terenu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koziegłowach.

Swoją opinię można wyrazić za pośrednictwem ankiety: https://czerwonak.konsultacjejst.pl/konsultacje/01806f6b-069e-43d9-9c02-293ce3fb20dd

Projekt geonakiety przygotowany został przez Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak we współpracy z Urzędem Gminy Czerwonak w ramach dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.