Wszystkie wpisy w: Konsultacje społeczne

 1. Wyniki konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Czerwonak w 2024 r.
 2. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Koziegłowy w rejonie ulicy Gdyńskiej od ulicy Topolowej do południowej granicy gminy
 3. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego OWIŃSKA rejon ulicy Poznańskiej
 4. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych w sprawie Planu Budowy Dróg Gminnych dla Sołectwa Kicin w zakresie ulicy Kościelnej
 5. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Czerwonak na 2024 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czerwonak
 6. Konsultacje projektu uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
 7. Konsultacje projektu uchwały w sprawie wyróżnień honorowych Gminy Czerwonak
 8. Konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Czerwonak i nadania jej Statutu
 9. Konsultacje dotyczących projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka, Leśnego Zakładu Doświadczalnego Murowana Goślina
 10. Prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań
 11. Konsultacje społeczne Planu Budowy Dróg Gminnych dla sołectwa Kicin w zakresie ulicy Kościelnej
 12. Wyniki konsultacji społecznych
 13. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029.
 14. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących naboru projektów do opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022-2029
 15. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2024 roku.
 16. Protokół z przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonaki nadania jej statutu
 17. Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czerwonaka na lata 2022-2029 i projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 18. Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czerwonak na lata 2022 – 2029
 19. Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak
 20. Zawiadomienie o II wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Kicin – rejon ul. Fabrycznej i Okrężnej'
 21. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mielno - część południowa”
 22. Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do roku 2040 dotarł do etapu konsultacji społecznych
 23. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dębogóra - część środkowa” - część A
 24. Protokół z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 25. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Koziegłowy - rejon ulicy Leśnej'