OGŁOSZENIE KONKURSU:

Wójt Gminy Czerwonak ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania działki nr 237/1 przy Klasztorze Cysterek w Owińskach z zakresu Architektury Krajobrazu.

Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie przystani w Owińskach oraz powstającej kładki pieszo rowerowej łączącej Biedrusko z Owińskami. Teren po zagospodarowaniu będzie pełnił rolę wypoczynkową, edukacyjną, a także podniesie walory estetyczne istniejącego krajobrazu. Jest to teren turystyczny, dlatego po zaprojektowaniu terenu i realizacji zwiększy to jego atrakcyjność.
 
Mapa zasadnicza do pobrania: TUTAJ
 
 
W związku z trwającym konkursem na zagospodarowanie działki gminnej przy Klasztorze w Owińskach, zgodnie z Regulaminem, poniżej zostały opublikowane pytania i odpowiedzi, które potencjalni uczestnicy zadali w terminie od 6 czerwca do 31 lipca 2022 r.
 
1. Pytanie:
Projekt musi być profesjonalny czy może być to szkic na papierze ? 
 
Odpowiedź:
Projekt może być wykonany ręcznie, o ile spełni wszystkie wymogi zawarte w Regulaminie Konkursu oraz zostanie stworzona jego wersja elektroniczna (skan itp.).

2. Pytanie:
Czy aby przeprowadzić wizję lokalną w terenie konieczne jest wcześniejsze ustalenie z Państwem terminu i czy jej realizacja przebiegać ma w obecności przedstawiciela Organizatora konkursu? 
 
Odpowiedź:
Nie ma konieczności informowania tutejszego Urzędu Gminy o wizji lokalnej. Teren jest otwarty, dlatego oględziny mogą odbyć się w każdej chwili bez obecności przedstawiciela Organizatora Konkursu.
 
3. Pytanie:
Mam pytanie odnośnie regulaminu, otóż jest w nim napisane, iż udział w konkursie (bez opiekuna) mogą wziąć osoby o wykształceniu inż. arch. lub mgr inż.arch.kraj. i tutaj pojawia się moje pytanie. Czy posiadając tytuł zawodowy inż. arch. kraj. można wziąć udział w konkursie bez opiekuna, ponieważ w regulaminie taki tytuł nie został uwzględniony? 
 
Kolejnym pytaniem jest, czy posiadają Państwo inwentaryzacje terenu objętego konkursem, czy należy ją wykonać samemu? 

 

Odpowiedź:

Na mocy zarządzenia nr 257/2022 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 02.08.2022 r. w ramach wyjaśnienia i uzupełnienia zmieniono zapis "inż. arch. lub mgr inż. arch kraj." na: "inż. arch. lub inż. arch. kraj. lub mgr inż. arch. kraj.".

Przez zarządzenie można rozumieć, że tytuł inż. arch. kraj. wystarczy do możliwości wzięcia udziału w Konkursie. Inwentaryzację natomiast należy dokonać samodzielnie. Teren działki nr 237/1 w Owińskach jest ogólnodostępny.
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU (14.10.2022 r.):
Dnia 26.09.2022 r. odbył się Sąd Konkursowy,  na którym wyłoniono laureatów konkursu na zagospodarowanie działki 237/1 przy Klasztorze Cysterek w Owińskach z zakresu Architektury Krajobrazu:
1. Nie wyłoniono miejsca I
2. Zespół OPPA URBANISTKI w składzie Paulina Pudelska, Anna Bilska (magister gospodarki przestrzennej), Olga Karpińska, Patrycja Perz - Sawicka - II MIEJSCE
3. Karolina Markowska (mgr inż. arch. kraj.) - III MIEJSCE
 
Za wszystkie zgłoszenia bardzo dziękujemy!