REGULAMIN PRACY SPOŁECZNEJ KOMISJI MIESZKANIOWEJ: 

Komisja Mieszkaniowa została powołana Zarządzeniem Nr 466/2009 Wójta Gminy Czerwonak z dnia 06 października 2009 r. (z późniejszymi zmianami).

Komisja Mieszkaniowa powoływana jest zarządzeniem Wójta Gminy Czerwonak, w celu zapewnienia społecznej kontroli w zakresie spraw mieszkaniowych i podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy Czerwonak. Pracą Komisji Mieszkaniowej kieruje Przewodniczący Komisji powoływany przez Wójta Gminy Czerwonak. Komisja Mieszkaniowa opiniuje wnioski osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwonak, oraz wszystkie sprawy, które wymagają takiej opinii zgodnie z przepisami uchwały Rady Gminy Czerwonak, w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czerwonak oraz z zarządzeniami Wójta Gminy Czerwonak w sprawie ustalenia ostatecznego wykazu osób, zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali komunalnych i socjalnych.

 

Regulamin pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej - sprawdź

Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej - sprawdź

 

Skład Komisji Mieszkaniowej:
 

 • Agnieszka Dudziak – przewodnicząca
 • Gabriela Przyczyna – wiceprzewodnicząca
 • Romualda Kołodziej - sekretarz
 • Beata Gryska
 • Daniela Jankowska – Bachor
 • Jarosław Wróblewski

 

Członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej w gminie Czerwonak dyżurują w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. od 15:30 do 16:30 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39.

 

Dyżury Społecznej Komisji Mieszkaniowej:

Lipiec oraz sierpień - przerwa urlopowa

 

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI:
 

 •  zasady wynajmowania lokali - sprawdź
 •  karta informacyjna - sprawdź
 •  deklaracja o wysokości dochodów - sprawdź
 • oświadczenie o stanie majątkowym - sprawdź

 

KONTAKT:

 

 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Anna Skałecka – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  tel. 61 654 44 260,
  pokój nr 208
  poniedziałek 9.00-17.00,
  wtorek-piątek 8.00-15.00
  Urząd Gminy Czerwonak
  ul. Źródlana 39,
  62-004 Czerwonak
   
 • Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej
  Agnieszka Dudziak
  tel. 535111004
  agnieszka.dudziak@radny.czerwonak.pl