Od czasu ulewy w czerwcu ubiegłego roku sala była wyłączona z użytkowania.


W ramach kompleksowego remontu nie tylko odtworzono uszkodzoną nawierzchnię sportową, ale również wymieniono oświetlenie, system grzewczy na sali, odmalowane zostały ściany, sufit i elementy konstrukcyjne, zamontowano nowe drabinki, elektroniczną tablicę wyników, piłkochwyty oraz kurtynę pozwalającą na równoległe prowadzenie zajęć sportowych na dwóch częściach sali.
Ponadto wykonane zostały prace remontowe sal i pomieszczeń, które również zostały zalane: zamontowano nowe drzwi w szatni, części sal i sanitariatach.


Wyremontowano i powiększono bibliotekę, łącząc pomieszczenia, w których wymienione zostało oświetlenie, położona została nowa wykładzina i odmalowano ściany. Zakres robót obejmował również prace dekarskie na dachu sali gimnastycznej. Łączna wartość robót wyniosła prawie 1,4 mln zł.