W miesiącu listopadzie 2023 r. zakończono prace renowacyjne w obrębie figury Jezusa zlokalizowanej przy zbiegu ul. Kościelnej i Poznańskiej w Kicinie (dz. nr ewid. 316/2). Całość robót wykonana została zgodnie z programem prac zaakceptowanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu.

Figura została oczyszczona z wtórnych nawarstwień, a wszelkie ubytki zabezpieczono. Zastosowane zostały preparaty do zwalczania bakterii, grzybów i glonów, a następnie środki wzmacniające kamień. Kolejnym etapem było wykonanie koniecznych uzupełnień i scalenie kolorystyczne z zachowaniem oryginalnych kolorów.

Koszt wykonanych prac to 22 880,00 zł brutto.

 

Wydział Ochrony Środowiska