W okresie wakacyjnym rozpoczęto budowę zewnętrznego szybu windowego w budynku szkoły w Kicinie. Wykonawca prac wykonuje również niezbędne prace remontowe w budynku celem dostosowania jego struktury do nowego urządzenia. Celem budowy windy jest umożliwienie uczęszczania do szkoły także uczniom z niepełnosprawnością ruchową. Koszt inwestycji to pół miliona zł jednakże zwróciliśmy się do PFRON o dofinansowanie inwestycji. Trwa ocena złożonego wniosku.