Powstaje tutaj lewoskręt do zjazdu na gminną drogę (od strony Murowanej Gośliny) wraz z budową przejścia dla pieszych. Przejście będzie doświetlone, na środku jezdni powstanie azyl dla pieszych. – Na tej ruchliwej drodze, zwłaszcza w miejscu, gdzie kończą się zabudowania budowa takich przejść dla pieszych jest szczególnie ważna – mówi Grzegorz Parszuto, przewodniczący  Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Gminy Czerwonak. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych wprowadzone zostanie również aktywne, pulsujące oznakowanie tego przejścia.


Koszt prac to niespełna 1 mln zł. Do tej pory wykonano przebudowę przystanków autobusowych i chodników. Prace prowadzone są tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w płynność ruchu na drodze wojewódzkiej.


Jednak musimy się liczyć z utrudnieniami na czas wprowadzenia w tym miejscu ruchu wahadłowego. Termin zakończenia inwestycji to lipiec tego roku.