Krawężniki oraz podbudowa zostały ułożone na większej części nowego łącznika ul. Zielonej i Krętej. Trwa budowa oświetlenia. Zakres prac zostanie powiększony o wykonanie przepustów pod ul. Dojazd, które dedykowane są przede wszystkim płazom, migrującym na tym odcinku drogi, pomiędzy dwoma stawami. Wspólnie z Towarzystwem Przyrodniczym „Karlik”, które sprawuje na zlecenie gminy nadzór przyrodniczy nad pracami przy stawie, ustalono lokalizację czterech korytarzy podziemnych pod ulicą. Całość prac ma zakończyć się w październiku. Koszt to ok. 5,2 mln zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.