Zrealizowano ponad połowę prac na ulicy Leśnej w Bolechowie. Jezdnia z kostki brukowej będzie mieć 5 m szerokości, po jednej stronie będzie biegł chodnik. Na ulicy planuje się budowę 4 progów zwalniających oraz dwóch przejść dla pieszych. Przy okazji budowy drogi został również wymieniony wodociąg oraz przebudowano sieć teletechniczną. Stare oświetlenie zostało zastąpione energooszczędnym oświetleniem LED.


Prace będą prowadzone do sierpnia. Koszt inwestycji to niespełna 1,4 mln zł.