6 kwietnia 2022 podpisano umowę o dofinansowanie budowy ul. Leśnej w Bolechowie. Gmina Czerwonak otrzymała 75.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W ramach budowy ul. Leśnej w Bolechowie zostanie wybudowana droga o długości 0,5km i szerokości 5m z betonowej kostki brukowej wraz z nowym oświetleniem typu LED. W trakcie inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącego wodociągu i sieci teletechnicznej.6 kwietnia 2022 podpisano umowę o dofinansowanie budowy ul. Leśnej w Bolechowie.

 

Gmina Czerwonak otrzymała 75.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W ramach budowy ul. Leśnej w Bolechowie zostanie wybudowana droga o długości 0,5km i szerokości 5m z betonowej kostki brukowej wraz z nowym oświetleniem typu LED. W trakcie inwestycji przewiduje się przebudowę istniejącego wodociągu i sieci teletechnicznej.