22.11.2023 r. podpisaliśmy umowę na wybudowanie końcowego -  III etapu ulicy Północnej w Promnicach. Wykonawcą robót budowlanych będzie firma BUD-MIX Budownictwo Michał Nowaczyk z Arcugowa. W ramach zadania zostanie wybudowana droga na odcinku 1,04 km (od drogi powiatowej - ulicy Wojska Polskiego do wybudowanej wcześniej pętli autobusowej) z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej oraz nowym oświetleniem z oprawami typu LED. Dodatkowo zostaną przebudowane sieci telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczna i gazowa. Wartość umowy to blisko 3,9 mln zł, z czego ponad połowa stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane rozpoczęcie robót budowlanych to grudzień 2023 roku.

 

Wydział Infrastruktury