5 października w urzędzie gminy miało miejsce podpisanie umowy z firmą BUD-MIX Budownictwo Michał Nowaczyk na budowę ulicy Słowackiego w Miękowie. Będzie to dokończenie inwestycji przerwanej w ubiegłym roku ze względu na kolizję wysokościową z infrastrukturą gazową. Gminie Czerwonak udało się porozumieć z Gazownią i przy okazji obecnych robót ziemnych Gazownia na własny koszt dokona przegłębienia swojej sieci na odpowiedni poziom. W ramach zadania zostanie wybudowane 800 mb drogi na odcinku od ul. Na Skarpie do ul. Ogrodowej. Na powyższym odcinku nastąpi dokończenie budowy kanalizacji deszczowej, a pas drogowy na całej długości zostanie wyposażony w nowe oświetlenie z oprawami typu LED. Inwestycja ma potrwać do połowy przyszłego roku. Wartość umowy to 3,4 mln zł a wydatkowanie pochodzi w całości z budżetu Gminy Czerwonak.

 

 

Wydział Infrastruktury