Podpisana została umowa na wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Poznańskiej w Kicinie, na odcinku od ul. Różanej do przejścia dla pieszych naprzeciwko szkoły podstawowej oraz doświetlenia przejścia dla pieszych. Powstanie w tym miejscu dedykowane doświetlenie przejścia dla pieszych, które ułatwi dojście i dojazd rowerem do szkoły podstawowej w Kicinie. Całość prac wpisuje się w strategię gminy związaną z budową ścieżek rowerowych i jest zgodne z projektowanymi w tym rejonie inwestycjami. Koszt to 130 tys. zł.