W kwietniu podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy windy w szkole podstawowej w Kicinie. Planuje się zaprojektowanie windy, a następnie pozyskanie środków na jej wybudowanie. Dzięki temu szkoła zostanie przystosowana do przyjęcia dzieci z niepełnosprawnością.