Trwają przygotowania do czyszczenia stawu w Kicinie. Z uwagi na konieczność zachowania szczególnej ostrożności podczas prac ze względu na mieszkające tam zwierzęta oraz występujące gatunki rośli, gmina zleci prowadzenie robót pod nadzorem przyrodniczym. Zgodnie z zaleceniami przyrodników optymalnym okresem prowadzenia prac jest późna jesień.