Na marcowej sesji Rada Gminy Czerwonak przyjęła stanowisko w sprawie lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Decyzją większości radnych PSZOK ma powstać na terenie spółki Transkom, przy ul. Piaskowej w Koziegłowach. Ma to swoje względy finansowe i organizacyjne.
Radni wybierali między terenem byłego składowiska odpadów w Owińskach i bazą Transkomu w Koziegłowach. Dostosowanie tej pierwszej lokalizacji do powstania tam PSZOK wymagałoby o jedną trzecią więcej nakładów niż w Koziegłowach (szacuje się, że nawet 2 mln zł więcej). Trzeba by wybudować drogi dojazdowe, zaopatrzyć w media i niezbędną infrastrukturę byłe składowisko odpadów w Owińskach. Te wszystkie elementy są już dostępne w bazie Transkomu w Koziegłowach. Organizacja tutaj PSZOK byłaby tańszym i bardziej funkcjonalnym przedsięwzięciem. Z racji lokalizacji w Koziegłowach dostęp do PSZOK miałaby większa liczba mieszkańców. 


Przy czym podjęta uchwała jest na razie jedynie stanowiskiem rady, a nie wiążącą decyzją.