Wójt Gminy Czerwonak zwołuje ogólne zebranie mieszkańców w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających zarządu Osiedla Karolin w Koziegłowach, które odbędzie się 3 kwietnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 18:00 w siedzibie zarządu Osiedla Karolin, os. Karolin 16 C/U1 w Koziegłowach.

Porządek obrad
1.    Otwarcie ogólnego zebrania mieszkańców.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Wybór przewodniczącego ogólnego zebrania mieszkańców.
4.    Sprawozdanie przewodniczącej zarządu Osiedla Karolin z realizacji uchwał i wniosków, z poprzedniego ogólnego zebrania mieszkańców.
5.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.    Wybory uzupełniające – wybór członków zarządu:
a)    zgłaszanie kandydatów,
b)    głosowanie,
c)    ogłoszenie wyników.
7.    Wolne głosy i wnioski.
8.    Zamknięcie ogólnego zebrania mieszkańców.

 


Wójt Gminy Czerwonak
Marcin Wojtkowiak