FUNDACJA AKTYWIZACJA jest liderem wśród organizacji pozarządowych z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Działamy w siedmiu Oddziałach i sześciu Filiach, zlokalizowanych w trzynastu województwach na terenie Polski. Naszym Klientom oferujemy stabilne warunki zatrudnienia, możliwość doskonalenia zawodowego oraz bogaty pakiet programów rozwojowych!

 

W Naszej Fundacji prowadzimy projekty mające na celu pomoc osobom z niepełnosprawnościami w powrocie na rynek pracy.  Są to projekty: Postaw na Pracę i Aktywny Start  – współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz projekt Work for All – współfinansowany ze środków unijnych.

 

Do projektu Work for All mogą przystąpić następujące osoby:
 

 • powyżej 18 roku życia;
 • nie uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej;
 • nie korzystające z Zakładu Aktywności Zawodowej;
 • niepełnosprawne bierne zawodowo;
 • osoby bierne zawodowo z powodu choroby (udokumentowana niezdolność do pracy przez okres minimum 182 dni przez ostatnie 2 lata).

 

Do projektów Postaw na Pracę i Aktywny Start mogą przystąpić:
 

 • osoby mające orzeczenie o niepełnosprawności poza 01-U;
 • będące w wieku 18-64 lata;
 • niepracujące i nie mające podpisanej żadnej umowy z pracodawcą;
 • osoby posiadające rentę, ale nie emeryturę – wiek aktywności zawodowej;
 • nie  uczestniczące w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Zakładzie Aktywności Zawodowej, ani w innych projektach aktywizacyjnych realizowanych przez PFRON.

 

Pomoc, jaką zapewniamy  w naszych projektach, obejmuje:
 

 • Wsparcie indywidualne specjalistów: Doradca Zawodowy, Psycholog, Prawnik, Trener Pracy, Job Crafter;
 • Warsztaty Umiejętności Zawodowej/Społecznej: zajęcia grupowe mające na celu nabycie przez BO umiejętności społecznych, oraz poruszania się na rynku pracy;
 • Szkolenie Zarządzanie Finansami – uczy jak zarządzać własnym budżetem domowym;
 • Szkolenie IT, aktywne metody poszukiwania pracy, VideoCV – osoby mają szkolenie z pracownikiem z Centrali on-line, potem razem z Job Crafterem, lub w Centrali z pracownikami tworzone jest VideoCV;
 • Szkolenia E-learningowe – szkolenie dla uczestników mało mobilnych, którzy chcą nabyć umiejętności cyfrowe i korzystają ze sprzętu komputerowego z domu;
 • Praktyki – odbywają się zazwyczaj przez 2 tygodnie po 7 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu;
 • Staże – odbywają się przez 3 miesiące po 6 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.