Czerwonacki Panel Obywatelski

Podstawowe informacje

1. Czym jest panel obywatelski?

Panel Obywatelski to technika, która polega na zasięganiu przez administrację publiczną opinii grupy mieszkańców danego terytorium lub użytkowników określonych usług publicznych. Jego celem jest wspólne wypracowanie konkretnych rekomendacji dla administracji publicznej w zadanym z góry temacie, np. walki ze smogiem albo adaptacji do zmian klimatu.

Panel składać się będzie z części edukacyjnej, podczas której uczestnicy zapoznają się zadaną tematyką oraz warsztatowo-rekomendacyjnej, gdzie przy udziale moderatorów wypracowują rekomendacje, które następnie są poddawane głosowaniu.

2. Kto może w nim wziąć udział?

W panelu wziąć udział mogą wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarują taką chęć. W Czerwonackim Panelu Obywatelskim przewidziano 30 miejsc dla panelistów. W przypadku większej liczby zgłoszeń trzeba będzie dokonać losowania.

Z udział w panelu i poświęcony czas przewidziane jest wynagrodzenie w postaci bonów sodexo po 150 zł za każde z dwóch spotkań.

Wszystkich chętnych prosimy o przesłanie maila na adres kontakt@lepszagminaczerwonak.com .

W panelu uczestniczą również prelegenci, których zadaniem jest przedstawienie różnych aspektów danego zagadnienia oraz udzielenie odpowiedzi na padające ze strony panelistów pytania.

3. Czego dotyczyć będzie Czerwonacki Panel Obywatelski?

Główny temat panelu brzmi: „Zielony Czerwonak :) Jak sprawić, by nasza gmina była bardziej ekologiczna?”.

Podczas prelekcji i warsztatów będziemy wspólnie zastanawiać się:

a) Jakie działania należy podjąć na rzecz ochrony klimatu i środowiska?

- możliwości wprowadzenia „zielonych standardów”

- ogród społeczny dla mieszkańców - miejsca, w którym mieszkańcy, mają do dyspozycji wspólną przestrzeń, na której mogą razem uprawiać warzywa, zioła i kwiaty jadalne – odpowiedź na drożejącą żywność, umożliwienie obcowania z naturą, aktywizacja społeczna i budowa wspólnotowości.

- realizacja terenów zieleni w zgodzie z koncepcją permakultury, pojawia się kwestia koszenia traw, tzw. łąk kwietnych

- dzikie wysypiska śmieci – czy i jak sobie z nimi poradzić?

b) Jak zaadaptować (przystosować) gminę do zagrożeń klimatycznych?

- jakie są zagrożenia wynikające z ekstremów meteorologicznych – podtopienia, susze, fale upałów?

- jakie są straty w powierzchniach biologicznie czynnych („betonoza”) i utrata naturalnej retencji wody opadowej (ryzyko podtopieniami, zwłaszcza w kontekście rosnących zagrożeń meteorologicznych)?

- jak radzić sobie z problemem miejskiej/wiejskiej wyspy ciepła?

- jak ekologicznie i mądrze prowadzić gospodarkę związaną z wycinką drzew i nasadzeniom?

Gdzie i kiedy odbędzie się Czerwonacki Panel Obywatelski?

Panel odbędzie się w następujących terminach.

I. Cześć edukacyjna: 15 kwietnia (sobota)  godz. 10.00-13.00, CKiR w Koziegłowach

II. Część warsztatowo-rekomendacyjna: 22 kwietnia, (sobota) godz.16.00-19.00, CKiR w Koziegłowach

Uczestnicy panelu zobowiązani są do udziału w każdym z dwóch spotkań.

W jaki sposób zostaną wykorzystane jego wyniki?

Z Panelu opracowany będzie raport zawierający opis procesu, wystąpienia oraz wypracowane rekomendacje.

Te ostatnie stanowić będą wkład do 1) polityk sektorowych gminy Czerwonak (aktualizowana strategia rozwoju, polityki ochrony środowiska), 2) wkład diagnostyczny do przygotowywanych projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 3) wkład diagnostyczny do innych projektów z zakresu ochrony środowiska i inwestycji, dla których można pozyskiwać środki zewnętrzne.

Kto jest organizatorem Czerwonackiego Panelu Obywatelskiego?

Organizatorem Czerwonackiego Panelu Obywatelskiego jest Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak, które przy współpracy Urzędu Gminy Czerwonak realizuje to zadanie z grantu „Obywatelska gmina Czerwonak” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.