Przedstawiciele Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka: Przewodniczący Zarządu ZMPZ Marian Szkudlarek i Członek Zarządu ZMPZ Marcin Wojtkowiak oraz Burmistrz Obornik Tomasz Szrama podpisali list intencyjny ws. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 187.

Podpisanie listu intencyjnego jest deklaracją stron do podjęcia wspólnych działań w zakresie opracowania koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 187, która łączy Murowaną Goślinę z Obornikami. Data podpisania listu intencyjnego okazała się symboliczną, ponieważ dzień wcześniej został wyłoniony wykonawca obwodnicy Obornik w ciągu drogi krajowej S11, z którą docelowo ma łączyć się przebudowana droga nr 187.

Podpisujący zwrócili uwagę na to, że przebudowa drogi to szansa na aktywizację terenów gospodarczych, poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym, rowerowym oraz samochodowym, a także szybszy i bardziej komfortowy dojazd mieszkańców północnej części powiatu poznańskiego nad morze. Podkreślili także, jak ważna i obiecująca jest współpraca międzygminna oraz ta w ramach jednej z najbardziej aktywnych aglomeracji w Polsce, czyli Metropolii Poznań.

Sygnatariusze listu zadeklarowali podjęcie wspólnych działań na rzecz wypracowania koncepcji przebiegu drogi, optymalnej w zakresie finansowym, technicznym oraz prawnym.

Podpisanie listu odbyło się podczas konferencji prasowej, zorganizowanej 20 marca 2024 r. w Czerwonaku. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina - Justyna Radomska, Przewodniczący Rady Miejskiej Murowana Goślina - Bogusław Frąckowiak oraz Radny Rady Miejskiej Oborniki - Adam Stańko.