Jeśli masz ciekawy pomysł i jesteś mieszkańcem gminy Czerwonak zgłoś swój projekt do Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego!

Dlaczego warto?
W budżecie obywatelskim to mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części środków z budżetu gminnego w kolejnym roku i są autorami zgłaszanych projektów, a biorąc udział w głosowaniu decydują o realizacji najciekawszych z nich.
Budżet obywatelski integruje mieszkańców i sprawia, że mają oni wpływ na rozwój gminy, jednocześnie biorąc odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją.

Co zrobić by zgłosić projekt do Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego?
1. Zapoznaj się z informacjami na temat Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego na witrynie https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski  
2. Wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej gminy w terminie od 15 kwietnia do 13 maja 2024 r.

W formularzu:
• opisz projekt, podając główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji;
• określ cel projektu, wskazując jakie jest proponowane rozwiązanie przy jego realizacji. Wskaż, dlaczego projekt powinien zostać wybrany i w jaki sposób jego realizacja wpłynie na życie mieszkańców;
• wskaż dokładną lokalizację projektu, pamiętając, że inwestycja musi być zlokalizowana na terenie stanowiącym własność Gminy Czerwonak. Jeśli teren jest zarządzany przez jednostki organizacyjne gminy np. GOK Sokół, CRKF AKWEN, szkoły podstawowe wymagana jest zgoda danej jednostki na realizację inwestycji na terenie przez nią zarządzanym. Możesz sprawdzić, czy teren jest własnością gminy, np. przez stronę www.czerwonak.e-mapa.net;
• oszacuj rzetelny kosztorys projektu uwzględniający koszty wykonania dokumentacji projektowej i koszty eksploatacji;
• dołącz poprawnie uzupełnioną listę poparcia 10 mieszkańców (lista poparcia dla projektu musi zawierać pełną nazwę projektu; należy też pamiętać o podaniu pełnych danych adresowych wszystkich osób popierających projekt);
• wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Pamiętaj!
• realizowane zadanie nie może mieć komercyjnego charakteru,
• realizacja zadania musi odbyć się w ciągu jednego roku budżetowego,
• projekt musi dotyczyć zadań inwestycyjnych: remont, modernizacja, adaptacja, budowa obiektu, zakup wyposażenia,
• projekt nie może dotyczyć budowy dróg,
• inwestycja musi być zlokalizowana na terenie stanowiącym własność gminy Czerwonak.

Przed złożeniem projektu można go skonsultować z pracownikami Urzędu Gminy Czerwonak.

Zachęcamy do zapoznania się z:

- treścią uchwały: https://bip.czerwonak.pl/6732/dokument/8518

- treścią zarządzenia: https://bip.czerwonak.pl/7272/dokument/33345

- listą poparcia (załącznik)

- oświadczeniem o zamieszkaniu na terenie gminy Czerwonak (załącznik)