Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Joanny Żurowskiej

sołtyski sołectwa Bolechówko w latach 1977 – 2003
a także Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich.
 

Wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom składają:
Wójt Gminy Czerwonak Marcin Wojtkowiak,
Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Skrzekut
oraz pracownicy Urzędu Gminy w Czerwonaku,|
radni i sołtysi gminy Czerwonak.

 

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w sobotę 27 listopada w kościele parafialnym w Owińskach o godzinie 14:00, następnie ostatnie pożegnanie nastąpi na cmentarzu w Owińskach o godzinie 15:00.