W budżecie obywatelskim to mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części środków z budżetu gminnego w kolejnym roku.  Są oni także autorami zgłaszanych projektów, a biorąc udział w głosowaniu decydują o realizacji najciekawszych z nich.

Budżet obywatelski integruje mieszkańców i sprawia, że mają oni wpływ na rozwój gminy, jednocześnie biorąc odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją.
Oddając swój głos, możesz bezpośrednio wpłynąć na realizację projektów, które poprawią jakość życia w Twojej okolicy. To Twoja szansa, aby wspierać inicjatywy złożone przez mieszkańców naszej gminy.

Twój głos się liczy! Zarezerwuj chwilę, weź udział w głosowaniu i pomóż nam wspólnie budować lepszą przyszłość. Razem możemy więcej!

Projekty poddane pod głosowanie znajdziesz tutaj: https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

Zanim zagłosujesz:
- Głosowanie odbywa się w dniach od 14 czerwca do 14 lipca 2024 r. w formie elektronicznej.
- Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec gminy Czerwonak, bez względu na wiek.
- W przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, głos jest uznany za ważny po akceptacji oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego.
- Mieszkaniec, który nie posiada meldunku na terenie gminy Czerwonak, może wziąć udział w głosowaniu po złożeniu lub przesłaniu w formie pisemnej do Urzędu Gminy Czerwonak oświadczenia o zamieszkaniu na terenie gminy Czerwonak. Oświadczenie należy dostarczyć do urzędu w terminie od 14 czerwca do 14 lipca 2024 r. Przykładowy druk oświadczenia jest do pobrania: https://konsultacjejst.blob.core.windows.net/attachments-czerwonak/o%C5%9Bwiadczenie%20o%20zamieszkaniu%20na%20terenie%20gminy%20Czerwonak.pdf
- Jeżeli podczas głosowania pojawi się komunikat zwrotny, że „nie zostałeś zidentyfikowany” należy sprawdzić, czy wszystkie podane informacje są poprawne i czy nie zawierają błędów (w tym „literówek”). Być może system nie zidentyfikował oddanego głosu poprawnie, ponieważ osoba głosująca nie posiada zameldowania pod wskazanym adresem. W przypadku otrzymania powyższego komunikatu proszę skontaktować się z Urzędem Gminy Czerwonak.
- Podczas głosowania można oddać maksymalnie trzy głosy na projekty niezależnie od ich kategorii kwotowej.
- Głosowanie jest ważne jeżeli wybrano minimum 1, maksimum 3 projekty.
- Każdy mieszkaniec gminy Czerwonak może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmów przedstawiających zgłoszone projekty:

Projekt 1. Impuls dla serca – zakup defibrylatorów dla szkół podstawowych

https://www.youtube.com/watch?v=VGXoTIxQ_98

 

Projekt 2. Modernizacja małego boiska przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach

https://www.youtube.com/watch?v=nhI4Poe148g

 

Projekt 3. Otwarta Strefa Aktywności Fit & Fun

https://www.youtube.com/watch?v=tkHTZR6rO2g

 

Projekt 4. Wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej w Owińskach

https://www.youtube.com/watch?v=dJ0Pxn6hWK8

 

Projekt 5.  Ratujemy Życie Razem AED w naszej społeczności

https://www.youtube.com/watch?v=07ztp2Np-0g

 

Projekt 6. Solarne światło na boisku

https://www.youtube.com/watch?v=8BAEeZ9jqVw

 

Projekt 7. Ping-pong na Leśnym.

https://www.youtube.com/watch?v=lzQUiIN2i3k

 

Projekt 8. Miniskatepark w Owińskach