Rozpoczęło się głosowanie nad projektami zgłoszonymi do Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego na 2024 r.

Z 15 projektów zgłoszonych do realizacji w 2024 r. Zespół Weryfikujący zakwalifikował 13 do głosowania mieszkańców.

Głosowanie odbędzie się wyłącznie drogą elektroniczną w terminie od 1 czerwca do 9 lipca za pośrednictwem strony:

https://czerwonak.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

 

Jak zagłosować?

 

- prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec gminy Czerwonak, bez względu na wiek,
- zagłosować można tylko jeden raz,

- w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia, głos jest uznany za ważny po akceptacji oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego.

- mieszkaniec, który nie posiada meldunku na terenie gminy Czerwonak, może wziąć udział w głosowaniu po złożeniu lub przesłaniu w formie pisemnej do Urzędu Gminy Czerwonak oświadczenia o zamieszkaniu na terenie gminy Czerwonak. Należy je dostarczyć do urzędu w terminie od 1 czerwca do 9 lipca 2023 r.

- łącznie należy oddać 4 głosy (po 2 w każdej kategorii kwotowej)

 

W tej edycji Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego projekty mogły być zgłaszane w dwóch kategoriach kwotowych, z czego:

• w pierwszej kategorii kwotowej, w której koszt pojedynczego projektu może być mniejszy lub równy wartości 50 000 zł brutto;

• w drugiej kategorii kwotowej , w której koszt pojedynczego projektu musi być większy niż 50 000 zł brutto i nie może przekroczyć wartości 150 000 zł brutto

Zdecyduj na co wydać 400 000 zł brutto.