Gmina Czerwonak jest partnerem Ogólnopolskiego Operatora Oświaty w projekcie „Cyfryzacja rozliczania dotacji oświatowej” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie w okresie od 01.04.2024 do 30.06.2025 r. platformy
e-usług do rozliczania dotacji oświatowych oraz przygotowanie użytkowników do jej obsługi.

W projekcie zaplanowano:

  1.  Stworzenie platformy e-usług do automatycznego rozliczania dotacji oświatowej, składającego się z trzech modułów:
    ✓ Modułu ewidencjonowania danych o dokumentach kosztowych podlegających rozliczeniu z dotacją oświatową;
    ✓Modułu generującego niezbędne dokumenty rozliczeń dotacji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego stosujących papierowe rozliczenie dotacji – np. z Gminą Rokietnica, Gminą Czerwonak;
    ✓ Modułu, który dodatkowo synchronizuje zewidencjonowane dane z systemem ODPN (do stosowania w rozliczeniach dotacji z jednostkami samorządu terytorialnego, które stosują ODPN – np. z Miastem Poznań).
    Dodatkowo usługi doradcze specjalistów (opracowanie regulaminu „platformy e-usług”, usługi prawne, w tym z zakresu RODO).

  2. Przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia dla 10 pracowników Wnioskodawcy i Partnerów z obsługi nowego systemu z elementami cyberbezpieczeństwa oraz wytworzenie samouczka/instruktażu użytkownika systemu dla pracowników innych organów prowadzących.

Efektem projektu będzie usprawnienie procesu rozliczania dotacji pomiędzy fundacją a poszczególnymi jednostkami samorządu terytorialnego a docelowo - opracowana e-usługa będzie mogła być stosowana przez inne organy prowadzące placówki edukacyjne na terenie Wielkopolski.

Zadaniem Gminy Czerwonak jako partnera będzie:
- wsparcie merytoryczne dot. zakresu danych niezbędnych do rozliczenia dotacji oświatowej,
- przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu wśród swoich pracowników,
- dystrybucja i rozpowszechnianie informacji dot. Projektu.

Wartość projektu: 666 775,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 466 742,50 PLN