Biuro Rady i Sołectw

Urząd Gminy, ul. Źródlana 39, Czerwonak
pokój 107 i 108 (I piętro)

Izabela Lesiecka (kierownik), tel. 61 65 44 241, 609 479 138

Kamila Wietrzyńska (zastępca kierownika, obsługa Rady Gminy Czerwonak i Rady Seniorów Gminy Czerwonak), tel. 61 65 44 242

Monika Grzebielucha-Andrusieczko (obsługa Rady Gminy Czerwonak i Młodzieżowej Rady Gminy Czerwonak), tel. 61 65 44 223

Wiesława Kantorska (obsługa jednostek pomocniczych Gminy Czerwonak, tj. sołectw i osiedli), tel. 61 65 44 229.

Zapraszamy do zapoznania się z załączonymi dokumentami.

 

Informacje związane z Radą Gminy Czerwonak w kadencji 2024-2029 – sprawdź
Sesje Rady Gminy Czerwonak w kadencji 2024-2029 – sprawdź
Nagrania sesji Rady Gminy Czerwonak – eSesja.tv
Imienne wykazy głosowań radnych zamieszczane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce Sesje Rady Gminy Czerwonak/rok/sesja Rady Gminy Czerwonak/głosowanie - sprawdź
Interpelacje i zapytania Radnych Gminy Czerwonak – sprawdź
Petycje rozpatrywane przez Radę Gminy Czerwonak – sprawdź
Komunikaty Biura Rady i Sołectw – sprawdź

 

WOJCIECH SKRZEKUT

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak

 • członek Komisji Komunalnej Rady Gminy Czerwonak
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”
 • przedstawiciel Gminy Czerwonak w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”
 • członek Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Czerwonak

kontakt:
e-mail: wojciech.skrzekut@radny.czerwonak.pl
tel.: 661 809 006

 

ANITA BANASZAK

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Czerwonak

 • członek Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Czerwonak
 • członek Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Czerwonak
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: anita.banszak@radny.czerwonak.pl
tel.: 606 145 926

 

ROMAN KRÓL

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czerwonak

 • członek Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Czerwonak
 • członek Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”
 • przewodniczący Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Czerwonak

kontakt:
e-mail: roman.krol@radny.czerwonak.pl
tel.: 603 855 699

 

ŁUKASZ ZARZYCKI

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czerwonak

 • członek Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Czerwonak
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: lukasz.zarzycki@radny.czerwonak.pl
tel.: 602 425 929


KAROLINA CHWIAŁKOWSKA

 • członek Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Czerwonak
 • członek Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Czerwonak
 • przedstawiciel Rady Gminy Czerwonak w Radzie Działalności Pożytku Publicznego
 • przedstawiciel Rady Gminy Czerwonak w Zespole ds. nazewnictwa

kontakt:
e-mail: karolina.chwialkowska@radny.czerwonak.pl
tel.: 570 969 190

 

AGNIESZKA DUDZIAK

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czerwonak

 • członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak
 • członek Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Czerwonak
 • przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: agnieszka.dudziak@radny.czerwonak.pl
tel.: 535 111 004

 

EDYTA GODAWA

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Czerwonak

 • członek Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Czerwonak
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: edyta.godawa@radny.czerwonak.pl
tel.: 661 711 079

BEATA GRYSKA

Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak

 • członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • członek Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Czerwonak
 • członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”
 • członek Doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Gminy Czerwonak

kontakt:
e-mail: beata.gryska@radny.czerwonak.pl
tel.: 669 977 740

 

JAROMIR KORTA

Zastępca przewodniczącego Komisji Komunalnej Rady Gminy Czerwonak

 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: jaromir.korta@radny.czerwonak.pl
tel.: 609 419 858

 

HANNA KOŚCIELSKA

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Czerwonak

 • członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak
 • członek Komisji Komunalnej Rady Gminy Czerwonak
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: hanna.koscielska@radny.czerwonak.pl
tel.: 603 653 701

 

ROBERT MACIEJEWSKI

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak

 • członek Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Czerwonak
 • przedstawiciel Rady Gminy Czerwonak w Zespole ds. nazewnictwa
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: robert.maciejewski@radny.czerwonak.pl
tel.: 501 876 774

 

TADEUSZ MICHALIK

 • członek Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Czerwonak
 • przedstawiciel Rady Gminy Czerwonak w Zespole ds. nazewnictwa
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: tadeusz.michalik@radny.czerwonak.pl
tel.: 505 486 159

 

JAN MIKOŁAJCZAK

 • członek Komisji Komunalnej Rady Gminy Czerwonak
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”
 • przedstawiciel Rady Gminy Czerwonak w Zespole ds. opracowania kierunków rozwoju północnej części Gminy Czerwonak

kontakt:
e-mail: jan.mikolajczak@radny.czerwonak.pl
tel.: 601 729 056

KRYSTYNA NIEDOŚPIAŁ

Zastępca przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Czerwonak

 • członek Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Czerwonak
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: krystyna.niedospial@radny.czerwonak.pl
tel.: 504 143 068

GRZEGORZ PARSZUTO

Przewodniczący Komisji Komunalnej Rady Gminy Czerwonak

 • przewodniczący Komisji Komunalnej Rady Gminy Czerwonak
 • członek Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Czerwonak
 • członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czerwonak
 • członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak
 • przedstawiciel Gminy Czerwonak w Związku Międzygminnym "Schronisko dla zwierząt" w Skałowie
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: grzegorz.parszuto@radny.czerwonak.pl
tel.: 501 316 997

JOLANTA POZNAŃSKA

Zastępca przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Czerwonak

 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: jolanta.poznanska@radny.czerwonak.pl
tel.: 660 704 166

 

BŁAŻEJ SIENKOWSKI

 • członek Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Czerwonak
 • członek Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Czerwonak
 • przedstawiciel Rady Gminy Czerwonak w Radzie Działalności Pożytku Publicznego
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: blazej.sienkowski@radny.czerwonak.pl
tel.: 696 320 323

 

JAN SKRZYPEK

 • członek Komisji Komunalnej Rady Gminy Czerwonak
 • członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czerwonak
 • przewodniczący Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”

kontakt:
e-mail: jan.skrzypek@radny.czerwonak.pl
tel.: 607 520 296

 

TADEUSZ SOIŃSKI

 • członek Komisji Komunalnej Rady Gminy Czerwonak
 • członek Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Czerwonak
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: tadeusz.soinski@radny.czerwonak.pl
tel.: 609 803 728

IDA SOMMERFELD

 • członek Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Czerwonak
 • członek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czerwonak
 • członek Klubu Radnych „Prawo i Sprawiedliwość”

kontakt:
e-mail: ida.sommerfeld@radny.czerwonak.pl
tel.: 501 958 895

 

KAROLINA WASILEWSKA-WALIGÓRSKA

Zastępca przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Czerwonak

 • członek Komisji Komunalnej Rady Gminy Czerwonak
 • członek Klubu Radnych „Gmina Czerwonak Łączy”

kontakt:
e-mail: karolina.wasilewska@radny.czerwonak.pl
tel.: 694 235 194