Biuro Rady i Sołectw

Urząd Gminy, ul. Źródlana 39, Czerwonak
pokój 107 i 109/ I piętro

 

Izabela Lesiecka (kierownik), tel. 61 65 44 241, 609 479 138
Monika Grzebielucha-Andrusieczko (obsługa Rady Gminy), tel. 61 65 44 223
Kamila Wietrzyńska (obsługa Rady Gminy i Rady Seniorów), tel. 61 65 44 242
Wiesława Kantorska (obsługa sołectw i osiedli), tel. 61 65 44 229 

 

Informacje związane z Radą Gminy Czerwonak w kadencji 2018-2023 – sprawdź

Sesje Rady Gminy Czerwonak w kadencji 2018-2023 – sprawdź

Nagrania sesji Rady Gminy Czerwonak – eSesja.tv

Imienne wykazy głosowań radnych zamieszczane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce Sesje Rady Gminy Czerwonak/rok/sesja Rady Gminy Czerwonak/głosowanie - sprawdź

Interpelacje i zapytania Radnych Gminy Czerwonak – sprawdź

Petycje rozpatrywane przez Radę Gminy Czerwonak – sprawdź

Komunikaty Biura Rady i Sołectw – sprawdź

 

Wojciech Skrzekut

Przewodniczący Rady
Gminy Czerwonak              

 • Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 2
 • KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak
 • Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
 • Członek doraźnej Komisji Statutowej
 • Członek doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
 • Przedstawiciel Gminy Czerwonak w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”
 • Członek Zespołu ds. monitorowania funkcjonowania firmy „Presseko” Sp. z o.o. w zakresie procesów unieszkodliwiana odpadów i odprowadzania ścieków do rzeki Warty
 • Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak
 • Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Przylesie w Czerwonaku
 • Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. komunikacji w Gminie Czerwonak

tel. 661 809 006
wojciech.skrzekut@radny.czerwonak.pl

dyżur:
każdy ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 15.00-17.00 w Biurze Rady i Sołectw

 

Anita Banaszak

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Czerwonak

 • Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 2
 • KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak
 • Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów
 • Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
 • Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

tel. 606 145 926
anita.banaszak@radny.czerwonak.pl

dyżur:
każdy trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 15.30-17.00 w Biurze Rady i Sołectw

 

Łukasz Zarzycki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czerwonak

 • Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 3
 • KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 • Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
 • Przedstawiciel Gminy Czerwonak w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”
 • Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

tel. 602 425 929
lukasz.zarzycki@radny.czerwonak.pl

dyżur:
każdy drugi poniedziałek miesiąca, godz. 16.00-17.00 w Biurze Rady i Sołectw

 

Roman Król
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czerwonak

 • Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 1
 • KWW Wójta Jacka Sommerfelda
 • Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • Członek doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
 • Członek Klubu Radnych PiS i Niezależnych
 • Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak

tel. 603 855 699
roman.krol@radny.czerwonak.pl

dyżur:
każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, godz. 15.30-17.00 w Biurze Rady i Sołectw

 

Agnieszka Dudziak

 • Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 3
 • KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak
 • Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
 • Członek Komisji Rewizyjnej
 • Przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy Czerwonak
 • Członek Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak
 • Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

tel. 535 111 004
agnieszka.dudziak@radny.czerwonak.pl

 

Edyta Godawa

 • Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 1
 • KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak
 • Członek Komisji Budżetu i Finansów
 • Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
 • Członek Zespołu ds. monitorowania funkcjonowania firmy „Presseko” Sp. z o.o. w zakresie procesów unieszkodliwiana odpadów i odprowadzania ścieków do rzeki Warty
 • Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak
 • Sołtys sołectwa Promnice

tel. 697 109 791
edyta.godawa@radny.czerwonak.pl

 

Beata Gryska

 • Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 1
 • KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
 • Członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy Czerwonak
 • Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak
 • Sołtys sołectwa Bolechowo-Osiedle

tel. 669 977 740
beata.gryska@radny.czerwonak.pl

Zbigniew Hornik

 • Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 3
 • KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak
 • Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
 • Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
 • Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

tel. 782 813 615
zbigniew.hornik@radny.czerwonak.pl

 

Jaromir Korta

 • Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 2
 • KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

tel. 609 419 858
jaromir.korta@radny.czerwonak.pl

 

Hanna Kościelska

 • Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 3
 • KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 • Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
 • Członek Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak
 • Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • Członek Zespołu ds. wypracowania założeń i kierunków prowadzących do uporządkowania przestrzeni publicznej oraz przygotowania projektu uchwały krajobrazowej
 • Członek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

tel. 603 653 701
hanna.koscielska@radny.czerwonak.pl

 

Robert Maciejewski

 • Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 1
 • KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Członek Komisji Budżetu i Finansów
 • Członek doraźnej Komisji Statutowej
 • Członek Zespołu ds. nazewnictwa ulic, placów, skwerów, rond itp. na terenie Gminy Czerwonak
 • Członek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

tel. 577 044 433
robert.maciejewski@radny.czerwonak.pl

 

Przemysław Maćkowiak

 • Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 2
 • KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
 • Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
 • Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

tel. 604 979 978
przemyslaw.mackowiak@radny.czerwonak.pl

 

Sławomir Olejniczak

 

 • Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 3
 • KWW Wójta Jacka Sommerfelda
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
 • Członek Komisji Budżetu i Finansów
 • Członek Zespołu ds. nazewnictwa ulic, placów, skwerów, rond itp. na terenie Gminy Czerwonak
 • Członek Klubu Radnych PiS i Niezależnych
 • Członek Zespołu ds. komunikacji w Gminie Czerwonak

tel. 782 235 598
slawomir.olejniczak@radny.czerwonak.pl

 

Grzegorz Parszuto

 • Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 3
 • KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak
 • Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • Przewodniczący doraźnej Komisji Statutowej
 • Członek Komisji Rewizyjnej
 • Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Członek Komisji Budżetu i Finansów
 • Członek Zespołu ds. wypracowania założeń i kierunków prowadzących do uporządkowania przestrzeni publicznej oraz przygotowania projektu uchwały krajobrazowej
 • Przewodniczący Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

tel. 501 316 997
grzegorz.parszuto@radny.czerwonak.pl

 

Jolanta Poznańska

 

 • Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 1
 • KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak
 • Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
 • Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak
 • Sołtys sołectwa Miękowo

tel. 660 704 166
jolanta.poznanska@radny.czerwonak.pl

 

Gabriela Przyczyna

 • Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 2
 • KWW Wójta Jacka Sommerfelda
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 • Członek Komisji Rewizyjnej
 • Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
 • Członek Komisji Budżetu i Finansów
 • Członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy Czerwonak
 • Członek Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak
 • Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych PiS i Niezależnych

tel. 722 139 195
gabriela.przyczyna@radny.czerwonak.pl

 

Jan Skrzypek

 • Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 2
 • KWW Wójta Jacka Sommerfelda
 • Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
 • Członek Klubu Radnych PiS i Niezależnych

tel. 607 520 296
jan.skrzypek@radny.czerwonak.pl

 

Jacek Sommerfeld

 • Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 3
 • KWW Wójta Jacka Sommerfelda
 • Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
 • Przewodniczący Klubu Radnych PiS i Niezależnych

tel. 506 515 841
jacek.sommerfeld@radny.czerwonak.pl

 

Helena Stachowiak

 • Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 1
 • KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak
 • Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów
 • Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
 • Członek doraźnej Komisji Statutowej
 • Członek doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej
 • Członek Zespołu ds. nazewnictwa ulic, placów, skwerów, rond itp. na terenie Gminy Czerwonak
 • Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak
 • Sołtys sołectwa Kicin

tel. 518 593 379
helena.stachowiak@radny.czerwonak.pl

 

Karolina Wasilewska-Waligórska

 

 • Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 2
 • KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak
 • Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej
 • Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

tel. 694 235 194
karolina.wasilewska@radny.czerwonak.pl

 

Jakub Wojtkowiak

 

 • Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023
 • Okręg nr 1
 • KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak
 • Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska
 • Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej
 • Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

tel. 697 588 688
jakub.wojtkowiak@radny.czerwonak.pl