Obsługa klientów  w Punktach odbywać się będzie z zachowaniem środków ostrożności (maseczka ochronna, dezynfekcja rąk lub rękawiczki).

 

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy się zarejestrować:
 

 

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE GMINY CZERWONAK – HARMONOGRAM DYŻURÓW W 2022 r.

Adres punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna

Osoba do kontaktu
ze strony Gminy

Uwagi

od dnia 31 stycznia 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowane na terenie powiatu poznańskiego będą funkcjonowały w trybie zdalnym

Poniedziałek:

w godz. od 11.00 do 15.00

 

wtorek, środa, czwartek, piątek:
w godz. od 14.00 do 18.00

Anna Kołodziejczak-Sobczak

Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Urząd Gminu w Czerwonaku

 

 

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową:

Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji

ul. Osiedlowa 19,
64-300 Nowy Tomyśl

Koordynator

Łukasz Nyczkowski

tel. 665 997 590

osrodekmediacyjny@gmail.com

 

Uwaga! Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu wizyty lub po samodzielnej rejestracji online pod adresem http://np.ms.gov.pl

tel. 61 84 10 797

kom. 572 157 488

pomocprawna@powiat.poznan.pl

Wykaz osób udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. Jarosław Reimus – adwokat

2. Tomasz Horożaniecki – adwokat

3. Monika Małkowska – adwokat

4. Mateusz Adamski – radca prawny

5. Agnieszka Książkiewicz – radca prawny

6. Bartosz Gera – radca prawny

7. Magdalena Senger-Malicka – radca prawny

8. Joanna Wieczorek – radca prawny

9. Maciej Sołtysiak – radca prawny

 

10. Joanna Kuraś – radca prawny

11. Arkadiusz Kurasiewicz – radca prawny

12. Anna Makowska – adwokat, mediator

13. Natalia Andrzejewska-Sługiewicz – adwokat, mediator

14. Sylwia Zalewska – radca prawny, mediator

15. Michał Muchowicz – radca prawny, mediator

16. Piotr Sługiewicz – radca prawny, mediator

17. Michał Borówczak – radca prawny, mediator