Logowanie:
Logowanie:

Urząd Gminy Czerwonak

ul. Źródlana 39 

62-004 Czerwonak

tel. 61 65 44 204

 

Dane do wystawienia faktur:

Gmina Czerwonak

ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

NIP: 777-31-29-484 

Regon: 631258744

 

Nr konta bankowego: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431

kancelaria@czerwonak.pl

 

 

Biuro Wójta 

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

wójt gminy

Marcin Wojtkowiak

61 65 44 201

pierwszy zastępca Wójta

Paweł Glaser

61 65 44 201

sekretarz gminy

Joanna Kowalczyk-Chudy

61 65 44 201

skarbnik gminy

Radosława Wiśniewska

61 65 44 201

sekretariat

Justyna Maćkowiak-Szukalska

61 65 44 201

 

Urząd Stanu Cywilnego

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

kierownik

Karolina Mazurek

61 65 44 239

zastępca kierownika USC

Katarzyna Derda

61 65 44 215

 


Wydział Organizacyjno-Administracyjny 

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

kierownik

Anna Kołodziejczak-Sobczak

61 65 44 216

z-ca kierownika, sprawy administracyjne, remonty

Ewa Dux

61 65 44 214

rejestr wyborców, kwalifikacja wojskowa

Katarzyna Derda

61 65 44 215

koordynator Sali Obsługi Klienta, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, udostępnianie danych osobowych

Ewa Dymarska

61 65 44 213

Sala Obsługi Klienta: działalność gospodarcza, obsługa wniosków urzędowych

Katarzyna Graczyk

61 65 44 248

Sala Obsługi Klienta: dowody osobiste, potwierdzanie profilu zaufanego

Virginia Szpot

61 65 44 227

Sala Obsługi Klienta: dowody osobiste, potwierdzanie profilu zaufanego

Weronika Sobczak

61 65 44 272

Sala Obsługi Klienta: ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obsługa wniosków urzędowych

Katarzyna Firlej-Adamczak

61 65 44 212

zaopatrzenie, archiwum, BIP, ubezpieczenia

Monika Pludra

61 65 44 205

kancelaria

Sylwia Zielińska

61 65 44 281

kancelaria, zezwolenia na alkohol

Anna Basińska

61 65 44 259

punkt informacyjny

Marianna Dziabas

61 65 44 204

sprawy organizacyjne, upoważnienia i pełnomocnictwa, informacja publiczna

Aldona Lewandowska

61 65 44 276

BHP/Komendant p/poż

Krzysztof Wojciechowski

61 65 44 211

wsparcie zadań informatycznych urzędu, obsługa umów informatycznych

Magdalena Siodła

61 65 44 226

 

Wydział Księgowości

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

główna księgowa

Joanna Smykaj

61 65 44 219

rozliczenia finansowe, przelewy, środki trwałe

Karolina Grencel

61 65 44 237

księgowanie wydatków, sprawozdawczość

Agnieszka Karkut

61 65 44 228

księgowanie dochodów, sprawozdawczość, podatek VAT

Agnieszka Sikorska

61 65 44 274

księgowanie dochodów, sprawozdawczość, podatek VAT

Małgorzata Kania

61 65 44 236

księgowanie wydatków, sprawozdawczość

Marzena Kuchlewska

61 65 44 269

księgowanie wydatków, sprawozdawczość

Natalia Rakowska

61 65 44 289

 

Stanowisko ds. Planowania i Realizacji Budżetu

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

księgowość zarządu, sprawozdawczość

Emilia Gajewy

61 65 44 230

planowanie budżetu, sprawozdawczość

Elżbieta Rogoś

61 65 44 286

 


Wydział Podatków i Opłat 

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

kierownik

Monika Kośmicka-Stachowiak

61 65 44 232

z-ca kierownika, wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – osoby fizyczne

Mariola Paszkiewicz

61 65 44 238

podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – osoby prawne – wymiar, księgowość i windykacja

Bogumiła Dziedziela

61 65 44 280

podatek od środków transportowych, księgowość i windykacja opłat za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie i opłaty planistyczne

Aleksandra Wiśniewska

61 65 44 277

wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – osoby fizyczne

Monika Skrzypczak

61 65 44 233

księgowość podatkowa i windykacja zaległości osób fizycznych w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Elżbieta Sobisiak

61 65 44 234

 

Kadry i Płace

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

kadry

Ewa Nowicka

61 65 44 210

płace

Anna Białachowska

61 65 44 231

 

Biuro ds. Mienia 

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

koordynator biura, służebności gruntowe, służebności przesyłu, sprawy związane z ogródkami działkowymi

Monika Krzyśka-Raczkowiak

61 65 44 207

ewidencja mienia,  zezwolenia na zakładanie infrastruktury, umowy najmu – infrastruktura techniczna Joanna Drozda 61 65 44 282

 

 

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

kierownik

Jolanta Dudek-Szymańska

61 65 44 285

regulacje stanów prawnych, sprzedaż nieruchomości i ich zamiany

Elżbieta Pietrowska

61 65 44 254

opłaty adiacenckie,wstępne projekty podziału,podziały nieruchomości, rozgraniczenia

Kinga Weron

61 65 44 265

komunalizacja, nabywanie nieruchomości, pierwokup na rzecz gminy, trwały zarząd

Marek Pludra

61 65 44 255

użytkowanie wieczyste, dzierżawy, użyczenia

Miłosława Staniak

61 65 44 253

zwroty nieruchomości, regulacje terenowo prawne, nabycia nieruchomości

Aneta Skrzypczak-Piana

61 65 44 243

odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, regulacje terenowo-prawne, spadkobranie

Lidia Dziemieńczuk

61 65 44 257

 


Wydział Gospodarki Przestrzennej 

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

kierownik

Maciej Chorążewicz

61 65 44 258

decyzje o warunkach zabudowy, procedury planistyczne

Michał Hudak

61 65 44 264

zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu, decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego, opłata planistyczna

Magdalena Bogucka-Stróżak

61 65 44 209

procedury planistyczne, decyzje o warunkach zabudowy

Katarzyna Milczarek

61 65 44 291

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

kierownik

Agnieszka Jamrowska

61 65 44 270

pełniąca obowiązki zastępcy kierownika, gospodarka komunalna

Anna Skałecka

61 65 44 260

gospodarka komunalna

Jolanta Bocheńska

61 65 44 249

konserwacja zieleni

Małgorzata Marszałek-Szymczak

61 65 44 266

konserwacja zieleni

Waldemar Marciniak

 

decyzje środowiskowe, składowisko

Julita Sydow

61 65 44 263

rolnictwo, melioracje, zabytki, psy

Marzena Szymańska

61 65 44 245

prawo wodne, retencja, utrzymanie czystości i porządku, kwestie związane z ochroną powietrza

Alina Ptak

61 65 44 224

 


Wydział Dróg 

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

pełniący obowiązki kierownika

Ryszard Kroker

61 65 44 261

oświetlenie dróg

Krzysztof Białas

61 65 44 288

utrzymanie dróg gminnych, akcja „Zima”, stałe i czasowe organizacje ruchu, odbiory robót w drogach gminnych

Damian Trzaskawka

61 65 44 262

decyzje na lokalizacje urządzeń w pasie drogowym, decyzje na zjazdy na drogi gminne, kanalizacja deszczowa

Joanna Rosikiewicz

61 65 44 284

nazewnictwo ulic, numeracja porządkowa, zajęcie pasa drogowego, reklamy, komunikacja zbiorowa

Agnieszka Jakóbczyk

61 65 44 278

 

Wydział Infrastruktury

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

kierownik

Agnieszka Staniewska

61 65 44 283

z-ca kierownika, obsługa inwestycji gminnych

Rafał Adamski

61 65 44 267

obsługa inwestycji gminnych

Małgorzata Staszewska

61 65 44 273

obsługa inwestycji gminnych

Aleksandra Maroszek

61 65 44 217

obsługa inwestycji gminnych

Katarzyna Rydlewska

61 65 44 244

obsługa inwestycji gminnych

Mieszko Ladorski

61 65 44 275

 


Biuro Rady i Sołectw 

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

kierownik

Izabela Lesiecka

61 65 44 241

obsługa Rady Gminy Czerwonak i Rady Seniorów

Kamila Wietrzyńska

61 65 44 242

obsługa sołectw i osiedli

Wiesława Kantorska

61 65 44 229

obsługa Rady Gminy Czerwonak

Monika Grzebielucha-Andrusieczko

61 65 44 223

 

Biuro Zamówień Publicznych

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

zamówienia publiczne

Anna Chmielina

61 65 44 268

zamówienia publiczne

Magdalena Kozak

61 65 44 256

 


Wydział Dialogu Społecznego 

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

kierownik, budżet obywatelski

Danuta Nowakowska

61 65 44 220

z-ca kierownika, promocja gminy, www

Daria Malinowska

61 65 44 222

promocja gminy

Justyna Konińska

61 65 44 250

obsługa inwestora, reklama w biuletynie „I Wiesz Więcej”

Marta Dahms

61 65 44 252

pożytek publiczny

Katarzyna Radecka

61 65 44 225

Karta Dużej Rodziny (ogólnopolska) i Karta Rodziny (wielkopolska), Czerwonacka Karta Dużej Rodziny, Czerwonacka Karta Seniora

Mariola Kuchta

61 65 44 290

redakcja biuletynu „I Wiesz Więcej”

 

iwieszwiecej@gmail.com

 

Wydział Promocji Zdrowia

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

kierownik

Marlena Łochyńska

61 65 44 293

gminne programy profilaktyczne

Bernadeta Szulczewska

61 65 44 294

 


Stanowisko Audytu Wewnętrznego i Kontroli  

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

audytor wewnętrzny

Joanna Przybylska

61 65 44 246

kontrola wewnętrzna, kontrola zarządcza i nadzór właścicielski

Dominika Kimel

61 65 44 240

 

Koordynator do spraw dostępności

 

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

Koordynator ds. dostępności

Monika Pludra

61 65 44 205

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

ochrona danych osobowych

Michał Mizgalski

iodo@czerwonak.pl

 

 

Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

Komendant Straży Gminnej

Przemysław Eszner

61 65 44 298

Funkcjonariusze Straży Gminnej   601 535 019
Zarządzanie Kryzysowe Stanisław Wrona 61 65 44 298

 

 

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „GOSPODARKI ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”

 

Siedziba główna:

ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań
tel. 61 62 42 222, fax. 61 64 67 401

www.goap.org.pl

 

Delegatura w Czerwonaku
Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

tel. 61 65 44 251 lub 506 422 942

e-mail: bok@goap.org.pl

 

Dyżury dla klientów: Milena Pałasz, czwartki i piątki w godzinach: 7.00-15.00

 

 

 

 

FILIA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W CZERWONAKU

 

ul. Gdyńska 53, 62-004 Czerwonak (budynek dworca kolejowego na stacji Czerwonak)

kierownik: tel. 61 22 69 235

sala operacyjna: tel. 61 22 69 236

Godziny urzędowania: poniedziałek 9.00-16.30, wtorek-piątek 8.00-15.00

 

Opłatę komunikacyjną należy uiszczać na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Poznaniu: nr konta 77103012470000000034916241

Opłatę skarbową należy uiszczać na konto bankowe Urzędu Gminy Czerwonak: nr konta 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431

 

 Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców: https://www.bip.powiat.poznan.pl/3588,nieodplatna-pomoc-prawna

 

 

 

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędziesprawdź

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.