Logowanie:
Logowanie:

 

1. Projekt: "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic", 2010

3 listopada 2010 roku do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” wpłynęła długo wyczekiwana informacja, że Komisja Europejska wydała decyzję o dofinansowaniu Projektu "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic".

 

Decyzja Komisji Europejskiej jest definitywnym potwierdzeniem wniesienia wkładu unijnego w finansowanie projektu kanalizacyjnego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przypomnijmy, że w październiku ubiegłego roku Związek podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie na realizację projektu. Dzięki umowie, można było rozpocząć realizację przedsięwzięcia w pełnym zakresie. Natomiast Decyzja Komisji Europejskiej potwierdza znaczenie projektu jako przedsięwzięcia o strategicznym znaczeniu, których wdrożenie w istotny sposób przyczynia się do przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Informacja o uzyskaniu decyzji po sześciu latach od daty pierwszej rejestracji w Komisji Europejskiej dostarczyła zespołowi Jednostki Realizującej Projekt wiele radości i satysfakcji oraz dodatkowej mobilizacji do ciężkiej pracy nad wdrażaniem projektu. Ten moment potwierdza, że warto było podejmować wiele działań, np. opracowanie kompletu dokumentacji projektowej , które miały nas zbliżyć do finansowania unijnego.

 

W tej chwili trwają intensywne prace związane z postępowaniami przetargowymi na roboty oraz usługi. Do końca roku planuje się podpisanie większości umów realizacyjnych.

 

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka, gdzie zamieszczane są bieżące informacje o postępach prac. (www.puszcza-zielonka.pl)

 

Przypomnijmy najważniejsze fakty o projekcie:
 - nazwa zadania - „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”
- numer projektu POIS 01.01.00-00-005/07-00
- umowa o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 15 października 2009 roku
- beneficjent - Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” z siedzibą w Murowanej Goślinie
- miejsce realizacji - gminy objęte przedsięwzięciem: Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, Skoki i Swarzędz
- opis projektu - zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej, w tym 247 km kanałów grawitacyjnych i 121 km rurociągów tłocznych oraz 151 przepompowni ścieków w tym 2 punktów zlewczych na terenie 5 gmin Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.
- efekt ekologiczny - w wyniku realizacji Projektu, 42,3 tys. mieszkańców stałych i sezonowych zostanie podłączonych do kanalizacji, tym samym zwiększając poziom podłączenia z 55% w 2007 roku do 83% w 2015 roku w Murowanej Goślinie i z 84% do 85% w aglomeracji Poznańskiej.
- po zakończeniu kanalizacji ścieki z terenu objętego Projektem zostaną skierowane do : Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach oraz do Oczyszczalni Ścieków w Szlachęcinie.
- koszty - wartość kosztów kwalifikowanych 291 975 tys. zł, w tym roboty budowlano montażowe 233 746 tys zł. Stopa dofinansowania z Funduszu Spójności 68,6 % .

 

 

Olga Godynicka-Kubiak
kierownik Jednostki Realizującej Projekt
tel: 512 353 088

« poprzedni | następny »
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.