Logowanie:
Logowanie:

 

 

 

1. Klub Komputerowy Słoneczko ul. Słoneczna 3, Czerwonak, filia Gminnego Ośrodka Kultury „Sokół”

Przedmiotem projektu było wyposażenie istniejącego Klubu Słoneczko w Czerwonaku w sprzęt komputerowy oraz sprzęt multimedialny w celu stworzenia miejsca spotkań, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz miejsca z ogólnodostepnym, bezpłatnym internetem dla mieszkańców Czerwonaka, w szczególności mieszkańców osiedla 40-lecia PRL i ul. Słonecznej. Klub został wyposażony w trzy stanowiska komputerowe oraz drukarkę.

Założony łączny koszt inwestycji to 19 202,00 zł netto z czego 12 000,00 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

2. Szlakiem Cysterskim- cykl warsztatów i spektakli przeznaczonych dla mieszkańców po 40 roku życia

Przedmiotem projektu było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjno-artystycznych oraz realizację spektaklu. Łączny koszt inwestycji to 12 707,07 zł z czego 6 000,00 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich. Operacja została zrealizowana w Czerwonaku 

 

 

3. 600-letnia historia wsi Czerwonak zapisana wspomnieniami i pamiątkami jej mieszkańców

Celem operacji była integracja i aktywizacja społeczności lokalnej wsi Czerwonak i gminy Czerwonak poprzez wydanie publikacji opisującej 600-letnią historię wsi Czerwonak oraz modernizację strony internetowej www.600lat.czerwonak.pl.
Operacja przyczyniła się również do umocnienia tożsamości społeczności wiejskiej i zachowania historii wsi poprzez wykorzystanie miejscowych zasobów kulturowych i historycznych, w tym lokalnej tradycji i zwyczajów, które zostały opisane w publikacji i na stronie www.

 

Wartość projektu: 31 856,05 zł, w tym 19 071,99 zł zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. 

« poprzedni
« wróć

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.