Logowanie:
Logowanie:

 

WĘZEŁ PRZESIADKOWY CZERWONAK OSIEDLE

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi:  2 609 751,27 zł z czego kwota dofinansowania wynosi : 2 218 288,57 zł

 

 

 

    

 

 

 

 

Gmina Czerwonak jest liderem przedsięwzięcia i koordynuje wszystkie zaplanowane zadania.

 

Projekt "Węzeł przesiadkowy Czerwonak" obejmuje zadania projektu:

 

Zadanie 1

Budowa parkingu P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych w skład którego wchodzą następujące zadania:

 

 • realizacja parkingu P&R i B&R
 • zakup i montaż statystycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej
 • zakup i montaż kamer i systemu monitoringu

 

Zadanie 2

Działania informacyjno – promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności, publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub pieszego.

 

Jego efekty rzeczowe (produkty) to:

 • 1 wybudowany zintegrowany węzeł przesiadkowy,
 • 10 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”,
 • 115 miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”,
 • 48 stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”,
 • 1 wybudowany obiekt „Bike&Ride”,
 • 1 wybudowany obiekt „parkuj i jedź”,
 • 1 zainstalowany inteligentny system transportowy,
 • Kampanie informacyjno - promocyjne  2018-2019

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.