Logowanie:
Logowanie:

 

WĘZEŁ PRZESIADKOWY CZERWONAK

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi:  4 191 991,91 zł z czego kwota dofinansowania wynosi : 3 498 091,62 zł

 

 

 

    

 

 

 

 

Gmina Czerwonak jest liderem przedsięwzięcia i koordynuje wszystkie zaplanowane zadania. W realizację projektu zaangażowany jest także jako uczestnik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom Spółka z o.o.

 

Projekt "Węzeł przesiadkowy Czerwonak" obejmuje zadania projektu:

 

Zadanie 1

Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ulicy Szkolnej (droga gminna nr 320733P) w Czerwonaku i Kicinie.

 

Zadanie 2

Ścieżka pieszo-rowerowa przy drodze wojewódzkiej nr 196 Czerwonak – Miękowo wraz z przejściem przez przejazd kolejowy w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej Czerwonak-Osiedle

 

Zadanie 3

Modernizacja parkingu P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych.

Zadanie polega na usprawnieniu oraz doposażeniu istniejącego już (wybudowanego i użytkowanego) parkingu wokół budynku dworca na stacji Czerwonak, który pełni funkcję P&R, B&R oraz K&R.

 

Zadanie 4

Monitoring oraz system informacji  dynamicznej dla pasażera, również kompatybilny z opracowaną przez MOF koncepcją tak aby wszystkie węzły przesiadkowe były spójne wizualnie. Zadanie obejmuje:

  • Zakup i montaż małej architektury (ławek, wiat rowerowych, koszy na śmieci i in.)
  • Zakup i montaż statycznego i dynamicznego systemu informacji pasażerskiej
  • Zakup i montaż kamer i systemu monitoringu

 

Zadanie 5

Zakup autobusów niskoemisyjnych służących do dowożenia pasażerów do ZWP.

 

Zadanie 6

Działania informacyjno-promocyjne zachęcające do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności, publicznego transportu zbiorowego,rowerowego lub ruchu pieszego.

 

Jego efekty rzeczowe (produkty) to:

  • 1 wybudowany zintegrowany węzłów przesiadkowy
  • 1 wybudowany obiekt „Bike&Ride” (zapewniający 20 stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”)
  • 1 zainstalowany inteligentny system transportowy
  • 3,154 km wybudowanych dróg dla rowerów
  • 1,721 km całkowitej długości nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej
  • 2 zakupione jednostki taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej (zapewniające 40 os. pojemności zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej)

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.