Logowanie:
Logowanie:

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014–2020.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

7 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak podpisał umowy o dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w obszarze transportu miejskiego oraz tzw. niską emisją. Beneficjentami wsparcia pochodzącego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) są cztery podpoznańskie gminy: Dopiewo, Suchy Las, Czerwonak i Kórnik. 

 

 

Realizacja zaplanowanych przez podpoznańskie gminy inwestycji przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększając jednocześnie atrakcyjność, komfort oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego. Tym samym poprawi się poziom i jakość życia mieszkańców. Projekty obejmują budowę węzłów przesiadkowych, parkingów P&R (Park & Ride) i B&R (Bike & Ride) wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych, dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, a także zakup taboru niskoemisyjnego.

 

 

Więcej szczegółów dostępnych jest: TUTAJ

 

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3: Energia
Działanie 3.3: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska 
Poddziałanie 3.3.3: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

 

W gminie Czerwonak zmodernizowane zostaną węzły przesiadkowe w Bolechowie, Owińskach i Czerwonaku:

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.