Logowanie:
Logowanie:

Poniżej publikujemy wykaz organizacji pozarządowych, które przesłały wypełnioną ankietę w ramach współpracy z  Urzędem Gminy Czerwonak. Sukcesywnie do Rejestru będziemy dodawać kolejne organizacje, działające na rzecz mieszkańców naszej gminy.

 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej:

 1. Fundacja Leśne Dziki

 

Działalność charytatywna:

 1. Parafialny Zespół Caritas - parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach

 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

 1. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Poznań Gniazdo Rataje

 

Ochrona i promocja zdrowia: 

 1. Klub Honorowych Dawców Krwi w Czerwonaku
 2. FUNDACJA "BEZ BARIER"

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Integracji GEM
 2. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu Koło Owińska
 3. Fundacja "NASZ DOM"

 

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina I Okolic LEN
 2. Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak
 3. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Lokalna Sąsiedzi
 4. Fundacja Finnway Polska

 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 1. Fundacja Feelharmonia

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Czerwonak
 2. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA 
 3. Fundacja Rysy

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:                                                        

 1. Stowarzyszenie Miłośników Owińsk i Okolic

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:  

 1. Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe "Junior"
 2. Ludowy Klub Sportowy "Kicin"
 3. Klub Sportowy "Victoria Judo"
 4. Klub Sportowy Jurand Koziegłowy
 5. Wielkopolska Grupa Sportów Wodnych KILWATER
 6. Akademia Piłkarska Błękitni Owińska
 7. Klub Pływacki Koziegłowy
 8. Klub Sportowy Akademia Judo
 9. Stowarzyszenie Harmony Club
 10. Uczniowski Klub Sportowy GO BASKET
 11. SPORT CHALLENGE - Fundacja Wspierania Aktywności Fizycznej

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

 1. Straż Ligi Ochrony Przyrody Grupa Rejonowa w Czerwonaku 
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Rekreacji i Ochrony Środowiska w Czerwonaku

 

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka:

 1. Stowarzyszenie Twórcze Mamy

 

W związku z tworzeniem Rejestru Organizacji Pozarządowych organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie proszone są o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.
 
Rejestr Organizacji Pozarządowych jest elektronicznym zbiorem danych o organizacjach działających na rzecz mieszkańców Gminy Czerwonak, zamieszczonym na gminnej stronie internetowej www.czerwonak.pl. Służy przede wszystkim jako źródło informacji oraz ukazuje potencjał społeczeństwa obywatelskiego. Zamieszczenie oraz bieżące uaktualnianie danych o organizacjach ułatwi kontakt wszystkim osobom zainteresowanym.

 

Urząd Gminy Czerwonak zastrzega sobie możliwość wykreślenia z rejestru organizacji, której zmienił się status prawny, a także organizacji, która nie odpowiada na próby kontaktu podjęte przez Urząd Gminy Czerwonak.

 

Urząd Gminy Czerwonak nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane w ankiecie.

 

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres: pozytek@czerwonak.pl.

 

Do pobrania ankieta:   

 

 ankieta_dla_organizacji_pozarzadowych.doc

 

 

Punkty informacyjne dla organizacji pozarządowych

 

* Regionalne Centrum NGO w Poznaniu (bezpłatna pomoc dla organizacji pozarządowych) - www.centrumngopoznan.pl

* Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych - www.wielkopolskiewici.pl

 

 

                                                    

                                                  

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.