Logowanie: zaloguj
palac

 

Urząd Gminy Czerwonak

ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

NIP 777-31-29-484

Regon 631258744

 

Nr konta bankowego: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431

kancelaria@czerwonak.pl

fax: 61 812 02 70

 

 

 

 

 

 

Wydziały i biura

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

Wójt gminy

Jacek Sommerfeld

61 65 44 201  

I z-ca wójta

Ewa Jedlikowska

61 65 44 201  

II z-ca wójta

Janusz Andrzejewski

61 65 44 201  

Sekretarz gminy

Joanna Kowalczyk-Chudy

61 65 44 226    

Skarbnik gminy 

Radosława Wiśniewska

61 65 44 235     

Sekretariat

Anna Bandosz/Elżbieta Rogoś

61 65 44 201    

Informacja

Anna Dyczko

61 65 44 204     

Urząd Stanu Cywilnego

kierownik

 Karolina Mazurek

61 65 44 239     

Wydział Obsługi Mieszkańców

kierownik

 Katarzyna Derda

61 65 44 215     

ewidencja ludności

 Ewa Dymarska

61 65 44 213    

ewidecja działalności gospodarczej

 Ewa Dux

61 65 44 214     

wymiana dowodów osobistych

 Iwona Pawlicka

61 65 44 218     

wymiana dowodów osobistych

Marta Fengler

61 65 44 208     

Wydział Finansowy

Skarbnik gminy

Radosława Wiśniewska

61 65 44 235     

zastępca skarbnika,
kierownik wydziału

Adrian Nowak

61 65 44 230     

księgowanie wydatków,
sprawozdawczość

 Halina Imburska

61 65 44 228     

przelewy, rozrachunki

 Wiesława Kantorska

61 65 44 229     

podatek VAT, dzierżawa, księgowanie dochodów,  sprawozdawczość

 Małgorzta Kania

61 65 44 236     

księgowość zarządu, sprawozdawczość

 Joanna Smykaj

61 65 44 219     

księgowanie wydatków, sprawozdawczość

 Dorota Czostek

61 65 44 284     

opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, planistyczne, mandaty,
środki trwałe
Anna Basińska        61 65 44 259

Wydział Podatków i Opłat

kierownik

 Bożena Borejsza-Wysocka

61 65 44 232     

podatek - środki transportu, opłata od posiadania psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

 Halina Walasz

61 65 44 277     

podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne

Monika Skrzypczak

61 65 44 233     

podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne

 Mariola Paszkiewicz

61 65 44 280     

windykacja

Danuta Tylewicz

61 65 44 234     

podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne Urszula Kozłowicz        61 65 44 238

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

kierownik

Anna Kołodziejczak-Sobczak

61 65 44 216     

kadry, sołectwa i osiedla

Ewa Nowicka

61 65 44 210     

płace i ubezpieczenia majątku gminy

Mariola Kuchta

61 65 44 231     

zaopatrzenie, archiwum, BIP,
Karta Dużej Rodziny

 Monika Pludra

61 65 44 205     

remonty, zamówienia, Karta Dużej Rodziny

 Mariola Pludra

61 65 44 220     

kancelaria

 Barbara Hoffmann

61 65 44 279     

Wydział Urbanistyki i Gospodarki Gruntami

kierownik

Jolanta Dudek-Szymańska

61 65 44 257     

z-ca kierownika

 Kinga Weron

61 65 44 265     

odszkodowania, komunalizacja, wykup gruntów

 Marek Pludra

61 65 44 255     

użytkowanie wieczyste, dzierżawy

Jadwiga Gryka

61 65 44 253     

podział gruntów - decyzje,
numeracja posesji, odszkodowania, opłaty adiacenckie

Andrzej Zawadka

61 65 44 278     

numeracja posesji, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, zezwolenia

Monika Krzyśka-Raczkowiak

61 65 44 207     

plany zagospodarowania, opiniowanie wstępne projektów podziału

Piotr Spychała

61 65 44 258     

sprzedaż, rejestr mienia komunalnego

 Elżbieta Pietrowska

61 65 44 254     

opłaty, decyzje o warunkach zabudowy

 Michał Hudak

61 65 44 264     

zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu, decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego

Magdalena Bogucka-Stróżak

61 65 44 209     

Wydział Zarządzania Drogami

kierownik

 Alicja Wawrzyniak

61 65 44 247     

uzgodnienia lokalizacji,
zajęcie pasa drogowego

 Bogna Żelazna

61 65 44 261     

utrzymanie dróg

 Krzysztof Białas

61 65 44 262     

oświetlenie, reklamy

Waldemar Marciniak

61 65 44 271     

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

kierownik

 Irena Apanas-Budny

61 65 44 270     

z-ca kierownika, gospodarka komunalna

Jolanta Bocheńska

61 65 44 249     

gospodarka mieszkaniowa, 

gospodarka odpadami

Anna Kańduła-Góralczyk

61 65 44 227    

mienie gminne Joanna Sikora 61 65 44 272    

gospodarka komunalna

Monika Rucka

61 65 44 260     

konserwacja zieleni

 Miłosz Kawała

61 65 44 266     

decyzje środowiskowe, składowisko

 Julita Sydow

61 65 44 263     

rolnictwo, melioracje, zabytki

 Marzena Cecuła

61 65 44 245     

Wydział Inwestycji

kierownik

Małgorzata Staszewska

61 65 44 273     

obsługa inwestycji gminnych

Tomasz Stawicki

61 65 44 274     

obsługa inwestycji gminnych

 Rafał Adamski

61 65 44 267     

obsługa inwestycji gminnych

Natalia Waligórska

61 65 44 286     

obsługa inwestycji gminnych

 Kacper Andrzejczyk

61 65 44 217     

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego

kierownik

 Leszek Kwiatkowski

61 65 44 237     

zarządzanie kryzysowe, BHP

Krzysztof Wojciechowski

61 65 44 211     

prewencja ppoż, nadzór nad OSP

Maciej Szcześniak

61 65 44 250     

Wydział Rozwoju i Promocji

kierownik

 Agata Kaniewska

61 65 44 222     

promocja gminy,
Biuletyn Informacyjny "i WIESZ WIĘCEJ"

Milena Kuleczka

61 65 44 212     

promocja gminy, strona internetowa

Daria Malinowska

61 65 44 252     

Biuro Ochrony Danych i Teleinformatyki

pełnomocnik ds. ochrony informacji, administrator bezpieczeństwa informacji, kierownik

Aleksander Kononiuk

61 65 44 248     

starszy informatyk, administrator systemu

Tomasz Fiedler

61 65 44 268     

starszy informatyk, administrator sieci

Jacek Lehmann

61 65 44 224     

Zespół Radców Prawnych

radca prawny

 Ewa Gąsiorek

61 65 44 240     

radca prawny

 Małgorzata Ratajczak

61 65 44 243     

Biuro Rady Gminy

obsługa Rady Gminy

Izabela Lesiecka

61 65 44 241     

obsługa Rady Gminy

Magdalena Deckert/Monika Grzebielucha-Andrusieczko

61 65 44 242     

Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publiczego

kierownik

 Ewa Wtorkowska

      61 65 44 256  

pożytek publiczny

Katarzyna Radecka/Jakub Waligóra

      61 65 44 269  

 

Stanowisko ds. zamówień publicznych do 30.000 euro

Witold Klemm          61 65 44 221  

Biuro Audytu Wew. i Kontroli

audyt

 Adam Piotrowski

61 65 44 246     

kontrola wewnętrzna

Joanna Dolatkowska

61 65 44 246    

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

dyżury dla klientów w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach otwarcia Urzędu Gminy

Anna Kniecińska

pok. nr 5

          506 422 942             61 65 44 251

 

 

 

  • Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie – sprawdź
  • Zakres obowiązków poszczególnych Wydziałów i Biur – sprawdź

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.