Logowanie:
Logowanie:

Urząd Gminy Czerwonak

ul. Źródlana 39 

62-004 Czerwonak

tel. 61 65 44 204

 

Dane do wystawienia faktur:

Gmina Czerwonak

ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

NIP 777-31-29-484 

Regon 631258744

 

Nr konta bankowego: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431

kancelaria@czerwonak.pl

fax: 61 812 02 70

 

 

Biuro wójta
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
Wójt gminy Jacek Sommerfeld 61 65 44 201  
I z-ca wójta Ewa Jedlikowska 61 65 44 201  
II z-ca wójta Janusz Andrzejewski 61 65 44 201  
Sekretarz gminy Mariola Landowska 61 65 44 276
Skarbnik gminy  Radosława Wiśniewska 61 65 44 235     
Sekretariat Elżbieta Rogoś 61 65 44 201    

 

 

Urząd stanu cywilnego
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Karolina Mazurek 61 65 44 239     

 

 

Wydział Obsługi Mieszkańców
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Katarzyna Derda 61 65 44 215     
ewidencja ludności Ewa Dymarska 61 65 44 213    
ewidecja działalności gospodarczej Ewa Dux 61 65 44 214     
wymiana dowodów osobistych Iwona Pawlicka 61 65 44 218     
wymiana dowodów osobistych Marta Fengler 61 65 44 208     

 

 

Biuro Obsługi Klienta
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Agnieszka Szymańska 61 65 44 222
obsługa klienta, promocja gminy, strona www Weronika Kanonik 61 65 44 252
obsługa klienta, kontakt z mediami Katarzyna Firlej-Adamczak 61 65 44 212
obsługa klienta Aleksandra Wiśniewska 61 65 44 289

 

 

Wydział Finansowy
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
zastępca skarbnika, kierownik wydziału Adrian Nowak 61 65 44 230     
księgowanie wydatków,
sprawozdawczość
Halina Imburska 61 65 44 228     
przelewy, rozrachunki Wiesława Kantorska 61 65 44 229     
podatek VAT, dzierżawa, księgowanie dochodów,  sprawozdawczość Małgorzta Kania 61 65 44 236     
księgowość zarządu, sprawozdawczość Joanna Smykaj 61 65 44 219     
księgowanie wydatków, sprawozdawczość Anna Szajer 61 65 44 284     
opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, planistyczne, mandaty,
środki trwałe
Anna Basińska 61 65 44 259

 

 

Wydział Podatków i Opłat
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Bożena Borejsza-Wysocka 61 65 44 232     
podatek - środki transportu, opłata od posiadania psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej Halina Walasz 61 65 44 277     
podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne Monika Skrzypczak 61 65 44 233     
podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne Mariola Paszkiewicz 61 65 44 280     
windykacja Danuta Tylewicz 61 65 44 234     
podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne Urszula Kozłowicz 61 65 44 238

 

 

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Anna Kołodziejczak-Sobczak 61 65 44 216     
informacja Urszula Piwowarczyk 61 65 44 204
kancelaria Marzena Jakóbczyk-Firlej 61 65 44 279
kadry, sołectwa i osiedla Ewa Nowicka 61 65 44 210     
płace i ubezpieczenia majątku gminy Mariola Kuchta 61 65 44 231     
zaopatrzenie, archiwum, BIP,
Karta Dużej Rodziny
Monika Pludra 61 65 44 205     
remonty, zamówienia, Karta Dużej Rodziny Mariola Pludra 61 65 44 220     
archiwum i organizacja Barbara Hoffmann 61 65 44 279
zarządzanie kryzysowe, BHP Krzysztof Wojciechowski 61 65 44 211
starszy informatyk, administrator sieci Jacek Lehmann 61 65 44 224

 

 

Wydział Gospodarowania Majątkiem
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Jolanta Dudek-Szymańska 61 65 44 257     
odszkodowania, komunalizacja, wykup gruntów Marek Pludra 61 65 44 255     
użytkowanie wieczyste, dzierżawy Jadwiga Gryka 61 65 44 253     
podział gruntów - decyzje, numeracja posesji, odszkodowania, opłaty adiacenckie Andrzej Zawadka 61 65 44 278     
numeracja posesji, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, zezwolenia Monika Krzyśka-Raczkowiak 61 65 44 207     
sprzedaż, rejestr mienia komunalnego Elżbieta Pietrowska 61 65 44 254  
mienie gminne Joanna Sikora-Bzdzikot 61 65 44 272

 

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Maciej Chorążewicz 61 65 44 258
opiniowanie wstępne projektów podziału, procedury planistyczne Kinga Weron 61 65 44 265 
opłaty, decyzje o warunkach zabudowy Michał Hudak 61 65 44 264     
zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu, decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego Magdalena Bogucka-Stróżak 61 65 44 209     

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Agnieszka Jamrowska 61 65 44 270
z-ca kierownika ds. dróg Ryszard Kroker 61 65 44 261   
gospodarka komunalna Jolanta Bocheńska 61 65 44 249     

gospodarka komunalna

Piotr Chmielewski 61 65 44 260     
konserwacja zieleni Miłosz Kawała 61 65 44 266     
decyzje środowiskowe, składowisko Julita Sydow 61 65 44 263     
rolnictwo, melioracje, zabytki Marzena Syzmańska 61 65 44 245     
utrzymanie dróg Krzysztof Białas 61 65 44 262  
utrzymanie dróg Alicja Wawrzyniak 61 65 44 247   
oświetlenie, reklamy Waldemar Marciniak 61 65 44 271 

 

 

Wydział Infrastruktury i Funduszy Europejskich
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik    

obsługa inwestycji gminnych

Rafał Adamski 61 65 44 267     
obsługa inwestycji gminnych Tomasz Stawicki 61 65 44 274     
obsługa inwestycji gminnych Małgorzata Staszewska 61 65 44 273     
obsługa inwestycji gminnych Kacper Andrzejczyk 61 65 44 217     
pozyskiwanie Funduszy Europejskich Karolina Cieślak 61 65 44 275

                                                                                         

                                                                                           Gminny Komendant Ochrony ppoż

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
prewencja ppoż, nadzór nad OSP Maciej Szcześniak 61 65 44 250    

 

 

Radca Prawny
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
radca prawny Elżbieta Celichowska 61 65 44 240     

 

 

Biuro Rady Gminy
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
obsługa Rady Gminy Izabela Lesiecka 61 65 44 241     
obsługa Rady Gminy Monika Grzebielucha-Andrusieczko 61 65 44 242     

 

 

Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publiczego
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Marlena Zaleśna-Tytyk 61 65 44 256  
zamówienia publiczne Witold Klemm 61 65 44 221

 

 

Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
audytor wewnętrzny Joanna Przybylska 61 65 44 246    

 

 

Przedstawiciel Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

dyżury dla klientów od poniedziałku do środy w godzinach pracy Urzędu Gminy

 

 

Arkadiusz Bilski  

506 422 942

785 882 251

 

    

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców

dyżury dla mieszkańców:

w siedzibie Urzędu Gminy w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 11.00-15.00

w Koziegłowach na terenie pływalni Akwen w czwartki i piątki w godz. 14.00-18.00

Dla kogo nieodpłatna pomoc i co obejmuje? Szczegóły TUTAJ.

    

 
radca prawny  

61 65 44 293

 

  • Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie – sprawdź
  • Zakres obowiązków poszczególnych Wydziałów i Biur – sprawdź

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.