Logowanie: zaloguj
Akcja posprzataj po psie

 

Urząd Gminy Czerwonak

ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak

NIP 777-31-29-484, Regon 631258744

 

Nr konta bankowego: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431

kancelaria@czerwonak.pl

fax: 61 812 02 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydziały i biura

Zakres obowiązków

Imię i nazwisko

Kontakt

Wójt gminy

Jacek Sommerfeld

61 65 44 201  

I z-ca wójta

Ewa Jedlikowska

61 65 44 201  

II z-ca wójta

Janusz Andrzejewski

61 65 44 201  

Sekretarz gminy

Jacek Bartkowiak

61 65 44 226    

Skarbnik gminy 

Radosława Wiśniewska

61 65 44 235     

Sekretariat

Anna Bandosz/Elżbieta Rogoś

61 65 44 201    

Informacja

Aleksandra Wiśniewska

61 65 44 204     

Urząd Stanu Cywilnego

kierownik

Karolina Mazurek

61 65 44 239     

Wydział Obsługi Mieszkańców

kierownik

Katarzyna Derda

61 65 44 215     

ewidencja ludności

Ewa Dymarska

61 65 44 213    

ewidecja działalności gospodarczej

Ewa Dux

61 65 44 214     

wymiana dowodów osobistych

Iwona Pawlicka

61 65 44 218     

wymiana dowodów osobistych

Marta Fengler

61 65 44 208     

Wydział Finansowy

Skarbnik gminy

Radosława Wiśniewska

61 65 44 235     

zastępca skarbnika, kierownik wydziału

Adrian Nowak

61 65 44 230     

księgowanie wydatków,
sprawozdawczość

Halina Imburska

61 65 44 228     

przelewy, rozrachunki

Wiesława Kantorska

61 65 44 229     

podatek VAT, dzierżawa, księgowanie dochodów,  sprawozdawczość

Małgorzta Kania

61 65 44 236     

księgowość zarządu, sprawozdawczość

Joanna Smykaj

61 65 44 219     

księgowanie wydatków, sprawozdawczość

Dorota Czostek

61 65 44 284     

opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, planistyczne, mandaty,
środki trwałe
Anna Basińska        61 65 44 259

Wydział Podatków i Opłat

kierownik

Bożena Borejsza-Wysocka

61 65 44 232     

podatek - środki transportu, opłata od posiadania psów, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej

Halina Walasz

61 65 44 277     

podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne

Monika Skrzypczak

61 65 44 233     

podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne

Mariola Paszkiewicz

61 65 44 280     

windykacja

Danuta Tylewicz

61 65 44 234     

podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne Urszula Kozłowicz        61 65 44 238

Wydział Organizacyjno-Administracyjny

kierownik

Anna Kołodziejczak-Sobczak

61 65 44 216     

kadry, sołectwa i osiedla

Ewa Nowicka

61 65 44 210     

płace i ubezpieczenia majątku gminy

Mariola Kuchta

61 65 44 231     

zaopatrzenie, archiwum, BIP,
Karta Dużej Rodziny

Monika Pludra

61 65 44 205     

remonty, zamówienia, Karta Dużej Rodziny

Mariola Pludra

61 65 44 220     

kancelaria

Barbara Hoffmann

61 65 44 279     

promocja gminy Agata Kaniewska  61 65 44 222 
promocja gminy, strona www Daria Malinowska/Anna Białek 61 65 44 252 

Wydział Gospodarowania Majątkiem

kierownik

Jolanta Dudek-Szymańska

61 65 44 257     

odszkodowania, komunalizacja, wykup gruntów

Marek Pludra

61 65 44 255     

użytkowanie wieczyste, dzierżawy

Jadwiga Gryka

61 65 44 253     

podział gruntów - decyzje, numeracja posesji, odszkodowania, opłaty adiacenckie

Andrzej Zawadka

61 65 44 278     

numeracja posesji, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, zezwolenia

Monika Krzyśka-Raczkowiak

61 65 44 207     

sprzedaż, rejestr mienia komunalnego  Elżbieta Pietrowska 61 65 44 254  

Wydział Gospodarki Przestrzennej    

po. kierownika Kinga Weron 61 65 44 265 

plany zagospodarowania, opiniowanie wstępne projektów podziału

Piotr Spychała 61 65 44 258 

opłaty, decyzje o warunkach zabudowy

Michał Hudak

61 65 44 264     

zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu, decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego

Magdalena Bogucka-Stróżak

61 65 44 209     

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

kierownik

Irena Apanas-Budny

61 65 44 270     

z-ca kierownika ds. dróg

 

Ryszard Kroker

61 65 44 261   

gospodarka komunalna Jolanta Bocheńska 61 65 44 249     
mienie gminne Joanna Sikora 61 65 44 272    

gospodarka komunalna

Monika Rucka

61 65 44 260     

konserwacja zieleni

Miłosz Kawała

61 65 44 266     

decyzje środowiskowe, składowisko

Julita Sydow

61 65 44 263     

rolnictwo, melioracje, zabytki

Marzena Cecuła

61 65 44 245     

utrzymanie dróg Krzysztof Białas 61 65 44 262  
utrzymanie dróg Alicja Wawrzyniak 61 65 44 247   
oświetlenie, reklamy Waldemar Marciniak 61 65 44 271 

Wydział Infrastruktury i Funduszy Europejskich

po. kierownika

Rafał Adamski

61 65 44 267     

obsługa inwestycji gminnych

Tomasz Stawicki

61 65 44 274     

obsługa inwestycji gminnych

Małgorzata Staszewska

61 65 44 273     

obsługa inwestycji gminnych

Natalia Waligórska

61 65 44 286     

obsługa inwestycji gminnych

Kacper Andrzejczyk

61 65 44 217     

pozyskiwanie Funduszy Europejskich, biuletyn informacyjny "i wiesz więcej" Milena Kuleczka 61 65 44 212

Wydział Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego

kierownik

Leszek Kwiatkowski

61 65 44 237     

zarządzanie kryzysowe, BHP

Krzysztof Wojciechowski

61 65 44 211     

prewencja ppoż, nadzór nad OSP

Maciej Szcześniak

61 65 44 250     

Biuro Ochrony Danych i Teleinformatyki

pełnomocnik ds. ochrony informacji, administrator bezpieczeństwa informacji, kierownik

Aleksander Kononiuk

61 65 44 248     

starszy informatyk, administrator systemu

Tomasz Fiedler

61 65 44 268     

starszy informatyk, administrator sieci

Jacek Lehmann

61 65 44 224     

Radca Prawny

radca prawny

Elżbieta Celichowska

61 65 44 240     

Biuro Rady Gminy

obsługa Rady Gminy

Izabela Lesiecka

61 65 44 241     

obsługa Rady Gminy

Magdalena Deckert/Monika Grzebielucha-Andrusieczko

61 65 44 242     

Biuro Zamówień Publicznych i Pożytku Publiczego

kierownik

Marlena Zaleśna-Tytyk

      61 65 44 256  

pożytek publiczny

Katarzyna Radecka/Jakub Waligóra

      61 65 44 269  

 

zamówienia publiczne Witold Klemm 61 65 44 221

Biuro Audytu Wew. i Kontroli

audyt

Adam Piotrowski

61 65 44 246     

kontrola wewnętrzna

Joanna Dolatkowska

61 65 44 246    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

dyżury dla klientów w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach otwarcia Urzędu Gminy

Anna Kniecińska

pok. nr 5

512 028 926       

61 65 44 251

 

 

 

  • Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie – sprawdź
  • Zakres obowiązków poszczególnych Wydziałów i Biur – sprawdź

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.