Logowanie:
Logowanie:

Urząd Gminy Czerwonak

ul. Źródlana 39 

62-004 Czerwonak

tel. 61 65 44 204

 

Dane do wystawienia faktur:

Gmina Czerwonak

ul. Źródlana 39

62-004 Czerwonak

NIP: 777-31-29-484 

Regon: 631258744

 

Nr konta bankowego: 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431

kancelaria@czerwonak.pl

fax: 61 812 02 70

 

 

Biuro Wójta

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
Wójt gminy Marcin Wojtkowiak 61 65 44 201  
Pierwszy Zastępca Wójta Paweł Glaser 61 65 44 201  
Sekretarz gminy Joanna Kowalczyk - Chudy 61 65 44 276
Skarbnik gminy  Radosława Wiśniewska 61 65 44 235     
Sekretariat Justyna Maćkowiak - Szukalska 61 65 44 201    

 

Urząd Stanu Cywilnego

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Karolina Mazurek 61 65 44 239     

 

Wydział Organizacyjno - Administracyjny

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Anna Kołodziejczak-Sobczak 61 65 44 216

z-ca kierownika

sprawy administracyjne, remonty

Ewa Dux

61 65 44 214     

rejestr wyborców, zezwolenia na alkohol, kwalifikacja wojskowa Katarzyna Derda 61 65 44 215     
ewidencja ludności, działalność gospodarcza, udostępnianie danych osobowych Ewa Dymarska 61 65 44 213    
dowody osobiste Katarzyna Graczyk 61 65 44 218 

dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych

Virginia Szpot

61 65 44 208     

pozostałe wnioski, ewidencja ludności, działalność gospodarcza Katarzyna Firlej-Adamczak 61 65 44 212
zaopatrzenie, archiwum, BIP, ubezpieczenia Monika Pludra 61 65 44 205
kancelaria Sylwia Zielińska 61 65 44 281
kancelaria, zezwolenia na alkohol Anna Basińska 61 65 44 259
punkt informacyjny Marianna Dziabas 61 65 44 204
sprawy organizacyjne, upoważnienia i pełnomocnictwa, informacja publiczna Alina Ptak 61 65 44 224
Sala Obsługi Klienta - Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora, obsługa wniosków urzędowych Magdalena Siodła 61 65 44 226
kierowca, konserwator Tadeusz Szulczewski  

 

Wydział Księgowości

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
główna księgowa Joanna Smykaj 61 65 44 219
rozliczenia finansowe, przelewy, środki trwałe Karolina Grencel 61 65 44 237
księgowanie wydatków, sprawozdawczość Agnieszka Karkut 61 65 44 228     
księgowanie dochodów, sprawozdawczość, podatek VAT   61 65 44 227     
księgowanie dochodów, sprawozdawczość, podatek VAT Małgorzata Kania 61 65 44 236     
księgowanie wydatków, sprawozdawczość

 

61 65 44 272

księgowanie wydatków,
sprawozdawczość
Natalia Rakowska 61 65 44 289

 

Stanowisko ds. Planowania i Realizacji Budżetu

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
księgowość zarządu, sprawozdawczość Emilia Gajewy 61 65 44 210     
planowanie budżetu, sprawozdawczość Elżbieta Rogoś 61 65 44 231    

 

Wydział Podatków i Opłat

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Monika Kośmicka-Stachowiak 61 65 44 232     
z-ca kierownika, podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby fizyczne Mariola Paszkiewicz 61 65 44 238 
podatek od nieruchomości, rolny, leśny - osoby prawne Bogumiła Dziedziela 61 65 44 280   
środki transportu, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie, opłaty planistyczne

Aleksandra Wiśniewska

61 65 44 277     

podatek od nieruchomości, rolny, leśny           - osoby fizyczne

Monika Skrzypczak 61 65 44 233     
księgowość podatkowa  i windykacja zaległości osoby fizyczne, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Elżbieta Sobisiak 61 65 44 234    

 

Kadry i Płace

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kadry Ewa Nowicka 61 65 44 210     
płace Mariola Kuchta 61 65 44 231    

 

Wydział Gospodarowania Majątkiem

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Michał Witkowski 61 65 44 257     
komunalizacja, nabywanie nieruchomości, pierwokup na rzecz Gminy Marek Pludra 61 65 44 255     
użytkowanie wieczyste, dzierżawy, użyczenia, trwały zarząd Miłosława Staniak 61 65 44 253
obsługa inwestora, ewidencja mienia, nazewnictwo ulic, numeracja porządkowa Agnieszka Jakóbczyk 61 65 44 278    

 

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Jolanta Dudek - Szymańska  
  Monika Krzyśka - Raczkowiak 61 65 44 207
regulacje stanów prawnych, sprzedaż nieruchomości i ich zamiany Elżbieta Pietrowska 61 65 44 254 
opłaty adiacenckie, podziały nieruchomości, rozgraniczenia Kinga Weron 61 65 44 265
odszkodowania, umowy najmu-infrastruktura techniczna, służebności gruntowe Andrzej Szczerbiński 61 65 44 290

 

Wydział Gospodarki Przestrzennej

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Maciej Chorążewicz 61 65 44 258

decyzje o warunkach zabudowy,

procedury planistyczne

Michał Hudak 61 65 44 264 

zaświadczenia, wypisy i wyrysy z planu,

decyzje w sprawie lokalizacji celu publicznego, opiniowanie wstępne projektów podziału

Magdalena Bogucka-Stróżak 61 65 44 209     

procedury planistyczne,

decyzje o warunkach zabudowy

Katarzyna Milczarek 61 65 44 291

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Agnieszka Jamrowska 61 65 44 270
gospodarka komunalna Jolanta Bocheńska 61 65 44 249     
konserwacja zieleni Miłosz Kawała 61 65 44 266     
decyzje środowiskowe, składowisko Julita Sydow 61 65 44 263     
rolnictwo, melioracje, zabytki, psy Marzena Szymańska 61 65 44 245     
gospodarka komunalna Anna Skałecka 61 65 44 260

 

Wydział Dróg

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Ryszard Kroker 61 65 44 261
  Waldemar Marciniak 61 65 44 271
  Alicja Wawrzyniak 61 65 44 247
  Damian Trzaskawka 61 65 44 262

 

Wydział Infrastruktury

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Agnieszka Staniewska 61 65 44 283

z-ca kierownika, obsługa inwestycji gminnych

Rafał Adamski 61 65 44 267     
obsługa inwestycji gminnych Małgorzata Staszewska 61 65 44 273     
obsługa inwestycji gminnych Aleksandra Maroszek

61 65 44 217    

obsługa inwestycji gminnych Katarzyna Rydlewska 61 65 44 244
obsługa inwestycji gminnych Mieszko Ladorski

61 65 44 275

  
Straż Gminna i Ochrona PPOŻ

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
Komendant Straży Gminnej Andrzej Cierzyński 61 65 44 298

Gminny Komendant Ochrony PPOŻ,

nadzór nad OSP, BHP

Krzysztof Wojciechowski 61 65 44 211
Patrol Straży Gminnej   601 535 019

 

Radca Prawny

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
radca prawny
adwokat
Elżbieta Celichowska
Marek Hnatyszyn
61 65 44 287   
radca prawny Ewa Gąsiorek 61 65 44 287  
bezpłatna pomoc prawna   667 618 434

 

Biuro Rady i Sołectw

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Izabela Lesiecka 61 65 44 241     

obsługa Rady Gminy

Kamila Wietrzyńska 61 65 44 242     
obsługa sołectw i osiedli Wiesława Kantorska 61 65 44 229
obsługa Rady Gminy Monika Grzebielucha-Andrusieczko 61 65 44 223

 

Biuro Zamówień Publicznych

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
zamówienia publiczne Anna Chmielina 61 65 44 256  
zamówienia publiczne Witold Klemm 61 65 44 221
zamówienia publiczne Magdalena Kozak

61 65 44 268

 

Wydział Dialogu Społecznego

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
kierownik Danuta Nowakowska 61 65 44 220
promocja gminy Daria Malinowska 61 65 44 222
Karta Dużej Rodziny, Karta Seniora, budżet obywatelski Emilia Kamińska 61 65 44 282
pożytek publiczny Anna Szajer
Katarzyna Radecka
61 65 44 284
61 65 44 225


Stanowisko Audytu Wewnętrznego

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
audytor wewnętrzny Joanna Przybylska 61 65 44 246   

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Zakres obowiązków Imię i nazwisko Kontakt
ochrona danych osobowych  Michał Mizgalski  iodo@czerwonak.pl


 

Przedstawiciel Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

dyżury dla klientów we wtorki i czwartki w godzinach: 7:30-15:00

Angelika Kasińska Agnieszka Adamska

61 65 44 251

 

 

Filia Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Czerwonaku
 

ul. Gdyńska 53 w Czerwonaku (budynek dworca na stacji Czerwonak)
Godziny otwarcia: poniedziałek 9:00-16:30, wtorek-piątek 8:00-15:00
Opłatę komunikacyjną należy uiszczać na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Poznaniu:

nr konta 77103012470000000034916241

Opłatę skarbową należy uiszczać na konto bankowe Urzędu Gminy Czerwonak:

nr konta 48 1020 4027 0000 1202 1192 8431
Szczegóły oraz wysokość opłat: TUTAJ

kierownik  

61 22 69 235

sala operacyjna   61 22 69 236

 Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców: szczegóły

 

 

 

Procedury i formularze załatwiania spraw w Urzędzie – sprawdź

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.