Logowanie:
Logowanie:

Biuro Rady i Sołectw

Urząd Gminy, ul. Źródlana 39, Czerwonak
pokój 107 i 108/ I piętro

Izabela Lesiecka (kierownik), tel. 61 65 44 241

Monika Grzebielucha-Andrusieczko (obsługa Rady Gminy), tel. 61 65 44 223

Kamila Wietrzyńska (obsługa Rady Gminy), tel. 61 65 44 242

Wiesława Kantorska (obsługa sołectw i osiedli), tel. 61 65 44 229 

 

Imienne wykazy głosowań radnych zamieszczane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce Sesje Rady Gminy Czerwonak/rok/sesja Rady Gminy Czerwonak/głosowanie - sprawdź

Informacje związane z Radą Gminy Czerwonak w kadencji 2018-2023 – sprawdź

Sesje Rady Gminy Czerwonak w kadencji 2018-2023 – sprawdź 

Nagrania sesji Rady Gminy Czerwonak – sprawdź 

Komunikaty Biura Rady i Sołectw – sprawdź
Interpelacje i zapytania Radnych Gminy Czerwonak - sprawdź

Petycje rozpatrywane przez Radę Gminy Czerwonak- sprawdź

 

 

 

Wojciech Skrzekut

Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Członek doraźnej Komisji Statutowej

Członek doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej

Przedstawiciel Gminy Czerwonak w Stowarzyszeniu Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”

Członek Zespołu ds. monitorowania funkcjonowania firmy „Presseko” Sp. z o.o. w zakresie procesów unieszkodliwiana odpadów i odprowadzania ścieków do rzeki Warty

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

Przewodniczący Zarządu Osiedla Przylesie w Czerwonaku

 

tel. 661 809 006

wojciech.skrzekut@radny.czerwonak.pl

 

Dyżur:

każdy ostatni poniedziałek miesiąca, godz. 15.00-17.00 w Biurze Rady i Sołectw

 

Anita Banaszak

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Czerwonak

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

 

tel. 693 081 437

anita.banaszak@radny.czerwonak.pl

 

Dyżur:

każdy trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 15.30-17.00 w Biurze Rady i Sołectw

 

Łukasz Zarzycki

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Czerwonak

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Przedstawiciel Gminy Czerwonak w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Schronisko dla Zwierząt – SCHRONISKO”

Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

 

tel. 602 425 929

lukasz.zarzycki@radny.czerwonak.pl

 

Dyżur:

każdy drugi poniedziałek miesiąca, godz. 16.00-17.00 w Biurze Rady i Sołectw

           Roman Król
           Wiceprzewodniczący Rady Gminy
           Czerwonak

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KWW Wójta Jacka Sommerfelda

 

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Członek doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej

Członek Klubu Radnych PiS i Niezależnych

 

tel. 603 855 699

roman.krol@radny.czerwonak.pl

 

Dyżur:

każdy pierwszy poniedziałek miesiąca
godz. 15.30-17.00 w Biurze Rady i Sołectw
 

Agnieszka Dudziak

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Zastępca Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy Czerwonak

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Leśnego w Koziegłowach

 

tel. 535 111 004

agnieszka.dudziak@radny.czerwonak.pl

 

Edyta Godawa

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Członek Komisji Budżetu i Finansów

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Zespołu ds. monitorowania funkcjonowania firmy „Presseko” Sp. z o.o. w zakresie procesów unieszkodliwiana odpadów i odprowadzania ścieków do rzeki Warty

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

Sołtys sołectwa Promnice

 

tel. 697 109 791

edyta.godawa@radny.czerwonak.pl

Beata Gryska

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy Czerwonak

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

Sołtys sołectwa Bolechowo-Osiedle

 

tel. 669 977 740

beata.gryska@radny.czerwonak.pl

 

Zbigniew Hornik

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

 

tel. 782 813 615

zbigniew.hornik@radny.czerwonak.pl

 

Jaromir Korta

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

 

tel. 609 419 858

jaromir.korta@radny.czerwonak.pl

 

Hanna Kościelska

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Członek Zespołu ds. wypracowania założeń i kierunków prowadzących do uporządkowania przestrzeni publicznej oraz przygotowania projektu uchwały krajobrazowej

Członek Klubu Radnych Platformy

Obywatelskiej RP

 

tel. 603 653 701

hanna.koscielska@radny.czerwonak.pl

 

 

Robert Maciejewski

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Budżetu i Finansów

Członek doraźnej Komisji Statutowej

Członek Zespołu ds. nazewnictwa ulic, placów, skwerów, rond itp. na terenie Gminy Czerwonak

Członek Klubu Radnych Platformy
Obywatelskiej RP

 

tel. 577 044 433

robert.maciejewski@radny.czerwonak.pl

 

Przemysław Maćkowiak

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KKW Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska

 

 

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP

 

tel. 604 979 978

przemyslaw.mackowiak@radny.czerwonak.pl

 

Sławomir Olejniczak

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KWW Wójta Jacka Sommerfelda

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Członek Komisji Budżetu i Finansów

Członek Zespołu ds. nazewnictwa ulic, placów, skwerów, rond itp. na terenie Gminy Czerwonak

Członek Klubu Radnych PiS i Niezależnych

 

tel. 782 235 598

slawomir.olejniczak@radny.czerwonak.pl

 

Grzegorz Parszuto

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Przewodniczący doraźnej Komisji Statutowej

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Budżetu i Finansów

Członek Zespołu ds. wypracowania założeń i kierunków prowadzących do uporządkowania przestrzeni publicznej oraz przygotowania projektu uchwały krajobrazowej

Członek Zespołu Weryfikującego projekty zgłaszane do Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

Przewodniczący Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

 

tel. 501 316 997

grzegorz.parszuto@radny.czerwonak.pl

 

Jolanta Poznańska

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

Sołtys sołectwa Miękowo

 

tel. 660 704 166

jolanta.poznanska@radny.czerwonak.pl

 

Gabriela Przyczyna

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KWW Wójta Jacka Sommerfelda

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Komisji Budżetu i Finansów

Członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy Czerwonak

Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych PiS i Niezależnych

 

tel. 722 139 195

gabriela.przyczyna@radny.czerwonak.pl

Jan Skrzypek

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KWW Wójta Jacka Sommerfelda

 

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Członek Klubu Radnych PiS i Niezależnych

 

tel. 607 520 296

jan.skrzypek@radny.czerwonak.pl

 

Jacek Sommerfeld

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 3

KWW Wójta Jacka Sommerfelda

 

Członek Komisji Budżetu i Finansów

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek doraźnej Komisji Statutowej

Przewodniczący Klubu Radnych PiS i Niezależnych

 

tel. 515 648 265

jacek.sommerfeld@radny.czerwonak.pl

 

Helena Stachowiak

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Członek doraźnej Komisji Statutowej

Członek doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej

Członek Zespołu ds. nazewnictwa ulic, placów, skwerów, rond itp. na terenie Gminy Czerwonak

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Czerwonak

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

Sołtys sołectwa Kicin

 

tel. 518 593 379

helena.stachowiak@radny.czerwonak.pl

 

Karolina Wasilewska-Waligórska

 

 

Radna Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 2

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

Członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej

Zastępca Przewodniczącego Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

 

tel. 694 235 194

karolina.wasilewska@radny.czerwonak.pl

Jakub Wojtkowiak

 

 

Radny Gminy Czerwonak kadencji 2018-2023

Okręg nr 1

KWW Marcin Wojtkowiak Lepsza Gmina Czerwonak

 

 

Członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej

Członek Klubu Radnych Lepsza Gmina Czerwonak

 

tel. 697 588 688

jakub.wojtkowiak@radny.czerwonak.pl

 

 

 

HARMONOGRAM KOMISJI 
2019 R.

komisje:
http://bip.czerwonak.pl/6080

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień uwagi
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej 10 14 14 11 16 13 przerwa urlopowa 22 12 10 14 12 czwartek    godz. 8:30
Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji
11 15 15 12 17 14 23 13 11 15 13

piątek    

godz. 8:30

Komisja Rewizyjna 11 15 15 12 17 14 23 13 11 15 13 piątek    
godz. 10:00
Komisja Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska  14 18 18 15 20 17 26 16 14 18 16 poniedziałek   godz. 14:00
Komisja Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej 15 19 19 16 21 18 27 17 15 19 17 wtorek  
godz. 9:00
Komisja Budżetu i Finansów 16 20 20 17 22 12 28 25 16 20 18 środa        godz. 9:00

 

                                                

HARMONOGRAM SESJI I DYŻURÓW W 2019 R. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
SESJA                                     czwartek, godz. 9:00 17 21 21 18 23 19 (środa godz. 14:00, sesja absolutoryjna) przerwa wakacyjna 29 26 17 21 19
DYŻUR                  WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY ŁUKASZA ZARZYCKIEGO                         drugi poniedziałek miesiąca     godz. 15:00-17:00 14 11 11 8 13 10 przerwa wakacyjna 12 9 14 4 9
DYŻUR                  WICEPRZEWODNICZĄCEGO
RADY ROMANA KRÓLA
pierwszy poniedziałek miesiąca
godz. 15.30-17.00
                  7 4 2
DYŻUR                    WICEPRZEWODNICZĄCEJ RADY ANITY BANASZAK          trzeci poniedziałek miesiąca    godz. 15:30-17:00 21 18 18 15 20 17 przerwa wakacyjna 19 16 21 18 16
DYŻUR                      PRZEWODNICZĄCEGO RADY WOJCIECHA SKRZEKUTA    ostatni poniedziałek miesiąca  godz. 15:00-17:00 28 25 25 29 27 24 przerwa wakacyjna 26 30 28 25 30

 

 KOMISJE_harmonogram_2020.pdf

 SESJE_harmonogram_2020.pdf

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.