Logowanie:
Logowanie:

Poniżej publikujemy wykaz organizacji pozarządowych, które nadesłały w ramach współpracy z Urzędem Gminy wypełnioną ankietę. Sukcesywnie do Rejestru dodawać będziemy kolejne organizacje, działające na terenie naszej gminy.

 

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 1. Spółdzielnia Socjalna "DĄB"

 

Działalność charytatywna:

 1. Parafialny Zespół Caritas - parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej w Koziegłowach

 

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

 1. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Poznań Gniazdo Rataje
 2. Klub Dyskusyjny im. I.J. Paderewskiego

 

Ochrona i promocja zdrowia: 

 1. Klub Honorowych Dawców Krwi w Czerwonaku
 2. FUNDACJA "BEZ BARIER"

 

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych:

 1. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Integracji GEM
 2. Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu Warsztat Terapii Zajęciowej
 3. Fundacja "NASZ DOM"

 

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy:

 1. Fundacja Kobieta Nowego Czasu

  

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina I Okolic LEN
 2. Lepsza Gmina Czerwonak
 3. Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Lokalna Sąsiedzi
 4. Stowarzyszenie Gmina Czerwonak dla Ciebie
 5. Fundacja Finnway Polska

 

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie:

 1. Fundacja Feelharmonia

 

Wypoczynek dzieci i młodzieży:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Czerwonak
 2. Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA 

 

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:                                                          

 1. Fundacja bezgraniczni.pl

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:  

 1. Uczniowski Klub Sportowy "Owińska"
 2. Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe "Junior"
 3. Ludowy Klub Sportowy "Kicin"
 4. Klub Sportowy "Victoria Judo"
 5. Gminny Klub Sportowy Błękitni Owińska
 6. Stowarzyszenie Biegaczy "msics"
 7. Klub Sportowy Jurand Koziegłowy
 8. Klub Sportowy KAROLINKA
 9. Wielkopolska Grupa Sportów Wodnych KILWATER
 10. Akademia Piłkarska Błękitni Owińska
 11. Klub Pływacki Koziegłowy
 12. Uczniowski Klub Sportowy "Grot" Koziegłowy
 13. Klub Sportowy Akademia Judo
 14. Klub Tenisa Stołowego "NET"
 15. Harmony Club

 

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

 1. Straż Ligi Ochrony Przyrody Grupa Rejonowa w Czerwonaku 
 2. Stowarzyszenie Rozwoju Rekreacji i Ochrony Środowiska w Czerwonaku

 

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka:

 1. Stowarzyszenie Twórcze Mamy

 

W związku z tworzeniem Rejestru Organizacji Pozarządowych organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie proszone są o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.
Rejestr Organizacji Pozarządowych jest elektronicznym zbiorem danych o organizacjach działających na rzecz mieszkańców gminy Czerwonak. Służy przede wszystkim jako źródło informacji oraz ukazuje potencjał społeczeństwa obywatelskiego. Zamieszczenie oraz bieżące uaktualnianie danych o organizacjach ułatwi kontakt wszystkim osobom zainteresowanym.
Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach. Jeden w formie elektronicznej na adres pozytek@czerwonak.pl, drugi w formie papierowej należy złożyć w Wydziale Organizacyjnym, Nadzoru Właścicielskiego i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Czerwonak, pokój 206.   

 

Ankieta dla organizacji pozarzadowych - pobierz

 

* Regionalne Centrum NGO w Poznaniu (bezpłatna pomoc dla organizacji pozarządowych) - www.centrumngopoznan.pl

* Punkt Konsultacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla Organizacji Pozarządowych - www.wielkopolskiewici.pl

 

 

                                                    

                                                  

Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszego serwisu zaloguj się lub zarejestruj. Rejestracja jest całkowicie darmowa.